Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

bildpuff_miljokalkyl.jpg

 

 

jarnvagsnyheter_287

 

In English

 

Läs Tågoperatörernas senaste yttranden

 

Nyheter

Förenkla gränsöverskridande trafik

Internationellt/EU | 2017-03-07

Tågoperatörerna har svarat på remiss av föreskrifter om ändring av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2005:1) om tillträde till järnvägsinfrastruktur och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Remissvar om ändringar i TTJ i juni 2017

Trafiksäkerhet | 2017-02-02

Tågoperatörerna har svarat på Trafikverkets remiss om ändringar i TTJ i juni 2017. Svaret är framtaget av arbetsgruppen Regelverksfrågor på uppdrag av fokusgruppen Trafiksäkerhet.

Höstmöte och Järnvägsdagen 2016

Trafikpolitik | 2016-11-01

Den 14 november på förmiddagen bjuder vi in till Tågoperatörernas höstmöte där du får veta mer om vad som är på gång inom föreningen och hos våra samarbetspartners. På eftermiddagen är det sedan Järnvägsdagen där du bland annat få lyssna på talare som presenterar Järnvägens framtid i Sverige från perspektiven, nationellt, internationellt och teknik.

Läs mer om höstmötet eller anmäl dig direkt på info@tagoperatorerna.se

Läs mer om Järnvägsdagen 2016 eller anmäl dig direkt

Satsa på energisnåla transporter som järnväg

Miljö | 2016-10-25

Tågoperatörerna har svarat på remissen Miljömålsberedningen SOU 2016:47 – En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige och säger i sitt svar att det är dags att konkretisera de åtgärder som finns för att Sverige ska nå klimatmålen. Skynda på att införa miljökompensation för banavgifter, se över reseavdraget så att det gynnar resor med låga utsläpp och satsa på infrastruktur.

Remissvar Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)

Trafikpolitik | 2016-10-07

Tågoperatörerna har lämnat in remissvar på delbetänkandet från Indelningskommittén som föreslår en ny länsindelning för Sverige som skulle resultera i en minskning från 21 till 12 län i ett första steg. Tågoperatörerna anser att ett flertal viktiga frågor inte belysts tillräckligt och tempot i regionbildningen därför måste saktas ner.

ERTMS i Norden

Branschfakta | 2016-09-29

Den 25 oktober arrangerar Tågoperatörerna tillsammans med NJS och Nordic Rail ett seminarium om utbyggnadsplaner och erfarenheter när det gäller ERTMS i Norden. I de nordiska länderna pågår utbyggnaden av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS för fullt. I konferensen belyses hur arbetet går och vilka erfarenheter som finns, såväl inom länderna som från den gränsöverskridande trafiken.

Ordförande utsedd för samverkan i järnvägsbranschen

Trafikpolitik | 2016-09-15

Kent Johansson utsågs i augusti som ordförande för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. Forumet syftar till att med gemensamma krafter förbättra järnvägen.

Järnvägsdagen i Almedalen

Trafikpolitik | 2016-06-27

Järnvägsdagen i Almedalen är på tisdag 5 juli. Vi pratar ökad järnvägskapacitet med nya stambanor och godsvision 2050. Kom till Gotlands museum och diskutera framtiden i branschen. Här hittar du programmet

Replik: "Järnvägssatsningar krävs för att nå miljömålen”

Miljö... | 2016-06-23

Det är ett mycket ambitiöst mål som vi välkomnar och kommer jobba hårt för. Men om målet ska kunna uppnås krävs politisk handlingskraft som flyttar trafik från väg till järnväg, skriver företrädare för Tågoperatörerna och Järnvägsindustrin som replik på Miljömålsberedningens debattartikel i DN 17 juni. Miljöberedningen säger att utsläppen från inrikes transporter kraftigt måste minska och föreslog att utsläppen ska vara minst 70 procent lägre år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Läs hela repliken på dn.se

Transportstyrelsens föreslår nya och ändrade avgifter

Trafikpolitik | 2016-06-22

Transportstyrelsen har nu sett över sina avgifter som ska gälla från 1 januari 2017. De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Den 28 juni 2016 kommer Transportstyrelsen att lämna ett förslag på nya och ändrade avgifter för den avgiftsfinansierade delen av verksamheten. Förslaget innehåller höjda avgifter för järnvägsbranschen.

Utredning om järnvägsunderhåll i statlig regi – Är det lösningen på kvalitetsproblemet?

Trafikpolitik | 2016-06-17

Tågoperatörerna anser att järnvägen gynnas mest av fler aktörer inom underhållsmarknadens olika segment, inte statligt järnvägsunderhåll. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda underhåll och maskinpark. Utredningarna ska vara klara i oktober 2016 och februari 2017.

Smartare bokning av kapacitet, MPK

Branschfakta | 2016-06-17

För att bättre nyttja befintlig infrastruktur driver Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ett omfattade förändringsarbete av planeringen av kapacitet. Utvecklingen av nya arbetssätt och verktyg kommer att göra det lättare, smidigare och snabbare att använda Trafikverkets tjänster.

Välkomna Gustaf och Elin!

Branschfakta | 2016-06-14

Gustaf Engstrand och Elin Kämpe har i april respektive maj börjat sina anställningar på Branschföreningen Tågoperatörerna. De ska, tillsammans med VD Björn Westerberg, arbeta med branschföreningens påverkansarbete i Sverige och EU.

– Vi måste våga satsa på infrastrukturen

Godstrafik... | 2016-06-01

Höghastighetsjärnvägen behövs mer än någonsin för att skapa ett framtida konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Så kommenterar Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, med anledning av Trafikverkets beräkningar för höghastighetsjärnväg och uppgradering av stambanor.

Konkreta resultat snabbare – järnvägsbranschen i historiskt samarbete

Trafikpolitik | 2016-04-18

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS).

Sverige behöver en nationell godsvision

Godstrafik | 2016-04-04

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050. – För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Björn Westerberg, Vd för Tågoperatörerna, om rapporten som presenteras 4 april.

Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Trafikpolitik | 2016-03-31

Tågoperatörernas och Swedtrains remissvar på remissen N2016-00179-TIF om höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar.

Godsföretagens förutsättningar för ökad punktlighet har utretts

Godstrafik | 2016-03-23

Lönsamhet, ökat kapacitetsuttag och minskad sårbarhet kan gå hand i hand men det ställer krav på såväl trimning av infrastrukturen, på signalsystemet utformning som tågledningens och järnvägsoperatörernas agerande. Det vill säga en kombination av samverkande åtgärder med samma syfte. Resultat kommer endast att nås om samtliga parter är delaktiga i utvecklingsprocessen. Den slutsats drar WSP i sin rapport Systempunktlighet Gods som de tagit fram på uppdrag av det branschgemensamma samarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT).

Nio av tio tåg går i tid

Persontrafik | 2016-03-16

Trafikanalys publicerade den 15 mars den officiella årsstatistiken för persontågens punktlighet. Statistiken är missvisande och frångår redovisningsstandard menar Björn Westerberg. Enligt statistiken går nio av tio tåg i tid.

Fler nyheter »

 

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS