Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

 

bildpuff_miljokalkyl.jpg

 

In English

 

Läs Tågoperatörernas senaste yttranden

 

 

Nyheter

Den svenska tågbranschen

2014-09-26

Christel Wiman är intervjuad i European Railway Review om den svenska tågbranschens framgångar och bakslag. Läs artikeln här

Specialpris Persontrafik 2014 t o m 30 september

2014-09-22

Fram till den 30 september får du specialpris på seminarieprogrammet på Persontrafik 2014. Du får lyssna till ledande föreläsare, politiker och branschexperter. Läs mer

Tågoperatörerna svarar på Tillträde till COTIF 1999

2014-09-16

Tågoperatörerna har svarat på Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26). Läs remissyttrandet

Remissvar om Strategi och handlingsplan för användning av ITS

2014-09-15

Intelligenta transportsystem, ITS, är ett viktigt medel för att nå ett framtida hållbart transportsystem och för att uppnå de transportpolitiska målen. Tågoperatörerna anser därför att det behövs en tydlig strategi för ITS.

Svar till Transportstyrelsen

2014-09-08

Tågoperatörerna svarar på Transportstyrelsens frågor om kvalitetsavgifterna. Läs remissvaret

Lappa och laga är ohållbart på sikt

2014-07-18

Järnvägen har passerat sin tekniska livslängd på många håll och störningarna kommer att öka – oavsett om staten eller privata aktörer är huvudmän. Varken höger- eller vänsterblocket har presenterat en lösning på problemen, skriver Robert Röder, vd för Strukton Rail, i en debattartikel på svd.se.

Miljardförsnillning av skattemedel

2014-07-07

Tidningen Miljömagasinet uppmärksammar Tågoperatörernas debattartikel om ERTMS och STM. Läs artikeln

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens satsning på tåg

2014-07-02

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens besked om att satsa rejält på höghastighetståg och andra viktiga tågsatsningar. Beskedet stämmer väl överens med Tågoperatörernas egen järnvägsvision J2050.

Anmärkningar på järnväg åtgärdade snabbare än planerat

2014-06-26

Genom att tillsammans lägga ett ”logistikpussel” har järnvägens samarbetspartners under våren åtgärdat en tredjedel av de identifierade månadsanmärkningarna som rör spår och växlar.

Tågoperatörerna i Almedalen

2014-06-26

Läs mer om Tågoperatörernas engagemang under årets Almedalsvecka.

Rädda punkligheten och spara 35 miljarder

2014-06-25

Det nya signalsystemet som ska införas på Södra stambanan och på Malmbanan är inte färdigutvecklat och hotar både passagerartrafiken och Sveriges import och export. Med andra tekniska lösningar går det dock att säkra både punktligheten och spara 35 miljarder kronor, skriver Tågoperatörerna i en debattartikel i Ny teknik.

Minskat antal lastbilstransporter 2013

2014-05-21

Antalet lastbilstransporter med svenskregistrerade lastbilar minskade med sju procent under år 2013 jämfört med i fjol. Transportarbetet, lastad godsmängd och körda kilometer var däremot i stort sett oförändrat jämfört med de rekordlåga värden som rapporterades år 2012, visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Presentationer från Tågoperatörernas årsstämma 2014

2014-05-16

Här hittar du presentationerna från Tågoperatörernas årsstämma den 8 maj på Kollektivtrafikens hus, Centralstationen i Stockholm.

Remissyttrande angående Fossilfrihet på väg

2014-05-16

Tågoperatörerna har svarat på remissen Fossilfrihet på väg, (SOU 2013:84).

Järnvägsbranschen satsar gemensamt för att förbättra järnvägen

2014-04-16

Att järnvägen behöver rustas är ingen nyhet. Arbetet pågår redan. Men vi behöver arbeta annorlunda för att snabbare öka järnvägens tillförlitlighet. Järnvägsbranschen har därför utvecklat sitt samarbete för att tillsammans kunna åtgärda anmärkningar på järnvägen med så få störningar som möjligt för resenären. På kort sikt är målet att tidigarelägga åtgärder. På lång sikt är detta ett nytt och effektivare sätt att planera och genomföra underhållet. Vi gör detta genom vår gemensamma överenskommelse – Tillsammans för Tåg i Tid.

Hector Rail buys eight Rc locos from SJ

2014-04-16

Hector Rail bought all 13 locos which SJ AB sold at an auction last week. Five locos will be resold, implying a net addition of eight locos to Hector Rail’s fleet. The fleet will thereafter total 59 locos. The locos bought are so called Rc3 locos. They were built in the early 1970-ies. The maximum speed is 160 km/h.

Presentationer från ERTMS Onboard meeting 10 april

2014-04-14

Här hittar du presentationerna från ERTMS Onboard meeting den 10 april 2014 och några bilder från dagen.

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

2014-04-11

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är en komponent i detta. Dagens slitna järnväg klarar på många håll inte ens tyngden från dagens godståg, vilket leder till sänkta maxlaster och hastigheter för godstågen. Att anpassa järnvägens infrastruktur till längre och tyngre tåg kommer att ta tid. Läs hela pressmeddelandet

Remissvar illegal cabotage

2014-03-19

Tågoperatörerna besvarar Näringsdepartementets remiss om ändrade regler för hantering av illegal cabotage vid vägtransporter. Avseende Transportstyrelsens utredning om olagliga cagotagetransporter. Läs remissvaret (pdf)

Hur bygger vi framtidens järnvägskompetens?

2014-03-16

Flera expanderande företag saknar kompetenta medarbetare i en tid då stora utmaningar väntar den svenska järnvägssektorn. Många menar att en nationell samordning av kompetensfrågor är nödvändig. Dessa högaktuella frågor aktualiseras vid ett seminarium i Nässjö måndag den 14 maj.

Kompletterande remissyttande Lag om resenärers rättigheter

2014-03-14

Tågoperatörerna lämnar remissyttrande över Justitiedepartementets prememoria daterad den 20 februari 2014 med justeringar hänförliga till Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44). Tågoperatörerna vidhåller att ett nationellt undantag för regional tågtrafik från EG-förordningen 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”) inte bör göras.

Meeting point for ERTMS Onboard system

2014-03-12

Tågoperatörerna arrangerar tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen en mötesplats för leverantörer av ombordsystem den 10 april.

Stora TransportDagen 2 april

2014-03-12

Vad vill moderaterna och socialdemokraterna med infrastrukturen, vilka utmaningar ser M och S för transportnäringens olika branscher och kan deras politik bidra till att skapa goda förutsättningar? Hur skulle en återbetalning av "infrastrukturskulden" påverka Sveriges regioner och hur ser partiernas EP-kandidater på EU och transportpolitiken? Läs mer

Brev skickat till alla 37 kandidater i EU-valet

2014-03-12

Valet till EU-parlamentet närmar sig. Transportfrågorna är viktiga både för Sverige och för ett öppet Europa. Tyvärr har Sverige i parlamentet inte satsat på transportsektorn under den nuvarande mandatperioden. Därför skickar Tågoperatörerna nu ett brev till alla kandidater i EU-valet.

Årsmöte 8 maj

2014-03-12

Branschföreningen Tågoperatörernas årsmöte äger rum den 8 maj på Kolletivtrafikens hus, Stockholms centralstation.

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

2014-03-05

I remissen om kvotplikt för diesel finns ett förslag till undantag för spårbunden trafik i ny § 4a p 2. Tågoperatörerna svarar att förslaget överensstämmer med vad branschen själv föreslår. Läs hela remissvaret (pdf).

Föreslår undantag från kvotplikt för biodrivmedel

2014-02-24

Tågoperatörerna har skickat in ett yttrande till Näringsdepartementet med begäran om att undantas från kvotplikt avseende biodrivmedel – inblandning i diesel.

Presentationer från utredarseminariet

2014-02-12

Här hittar du presentationerna från utredarseminariet den 11 februari.

Trafikverkets stängning av spår

2014-01-02

Trafikverket har beslutat om stängning av spår samt nedsättning av hastighet på vissa spår. Tågoperatörerna ser fram emot förslag till åtgärder. Läs vår skrivelse till Näringsdepartementet.

Trafikverket tokstoppar järnvägstrafik igen!

2013-12-18

Trafikverket stänger banor och sänker hastigheten på andra, trots att det inte finns några akuta fel  - utan samråd och på ett sätt som försvårar för industriföretagen och för fortsatt arbetspendling.

Lediga jobb i järnvägsbranschen

2013-12-13

Det finns en webbplats som samlar lediga jobb i järnvägsbranschen, jarnvagsjobb.se. Där kan du annonsera ut era lediga jobb.

Lobbyslaget om rälsen

2013-12-08

Dagens opinion skriver om överenskommelsen att upprätta ett samarbete om att utreda om en höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn, via Göteborg och Malmö. Läs hela artikeln
 

Riksrevisionen förespråkar höjda banavgifter

2013-12-08

Riksrevisionen har idag släppt sin rapport om järnvägen där de har analyserat branschen och träffat många aktörer under hela 2013. En för tågoperatörerna viktig fråga är höjningar av banavgifterna. Riksrevisionen anser att banavgifterna borde vara högre.

Tågoperatörerna välkomnar utredningen om järnvägens organisation

2013-12-02

- Den är ett bra avstamp i arbetet för att stärka järnvägens konkurrenskraft, kommenterar Christel Wiman, VD Branschföreningen Tågoperatörerna.

Rälsen brister och Trafikverket höjer priserna

Trafiksäkerhet | 2013-11-28

Christel Wiman, vd Tågoperatörerna, ifrågasätter det eftersatta banunderhållet och Trafiverkets ökade banavgifter. Läs hela debattartikeln.

Järnvägen gör sig redo för vintervädret

2013-11-27

Den 21 november var det premiär för Railcares nyutvecklade snöplog för järnväg, SR 200. På plats var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som klippte band och premiärkörde plogen.

CER:s julkortstävling avgjord

2013-11-27

Det lackar mot jul. Det vet Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) därför har de nu delat ut pris i sin årliga julkortstävling.julkort_nojus_jokubaitis_400pxNojus Jokubaitis, 9 år, från Litauen har målat det julkort som kommer pryda CER:s julkort i år.

Baneservice Skandinavia ny medlem

Branschfakta | 2013-11-18

Baneservice Skandinavia AB är ett dotterbolag till det norska företaget Baneservice AS. Baneservice är ett entreprenadföretag som även kör växlingstrafik.  Baneservice är nu medlemmar i Tågoperatörerna.

Presentationer från Järnvägsdagen 2013

2013-11-18

Här hittar du presentationerna från Järnvägsdagen 2013.

Presentationer från höstmötet 2013

2013-11-18

Här hittar du alla presentationer från höstmötet den 13 november 2013.

Fler nyheter »

pagang
 

8 oktober Resultatkonferens Tåg i tid
28-30 oktober Persontrafikmässan
3 december Järnvägsdagen
7 maj 2015 Stämma

pagang_botten

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS