Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

bildpuff_miljokalkyl.jpg

 

 

jarnvagsnyheter_287

 

In English

 

Läs Tågoperatörernas senaste yttranden

 

Nyheter

Frågor och svar om GSM-R

Trafikpolitik | 2015-03-20

Från och med den 1 juli 2015 kommer alla tåg som inte har filter som skyddar mot de starkare mobilsignalerna GSM-R att stoppas. Det beslutade Trafikverket idag.
Tågoperatörerna har tagit fram en Frågor och svar för dig som vill veta mer

Anmäl dig till Stora Transportdagen

Trafikpolitik | 2015-03-19

Tågoperatörerna är med och arrangerar Stora Transportdagen den 15 april. Stora Transportdagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer.

BTO accepterar inte Trafikverkets trafikrestriktioner mellan Boden-Riksgränsen

Trafikpolitik | 2015-03-04

Trafikverket vill införa trafikrestriktioner på sex bandelar (111, 112, 113, 114, 116, 118) på sträckan Boden-Riksgränsen som i princip medför att verket skaffar sig fribrev för vilka åtgärder som helst, utan konsekvensanalys eller plan för hur hastighetsnedsättningen ska åtgärdas och tidsrymden för åtgärderna. Branschföreningen Tågoperatörerna accepterar inte Trafikverkets förslag och uppmanar därför myndigheten att slopa förslaget och precisera sina önskemål.

Allvarlig konsekvenser om kraven på GSM-R till JNB genomförs

Trafikpolitik... | 2015-02-27

Om Trafikverket fastställer kraven innebär det att i stort sett all järnvägstrafik i Sverige, inklusive gränsöverskridande trafik, upphör. Det medför ytterst allvarliga konsekvenser för samhällets trafikförsörjning och ekonomi. Det svarar Tågoperatörerna på Trafikverkets ändringsmeddelande om GSM-R till JNB-15.

Björn Westerberg ny vd på Tågoperatörerna

Branschfakta | 2015-02-20

bjorn_westerberg_300pxBjörn Westerberg har utsetts till ny vd för branschföreningen Tågoperatörerna (BTO). Han har en bred erfarenhet från tågbranschen och efterträder Christel Wiman som går i pension i april.

Snabbutredning av organisationen av banunderhållet

Trafikpolitik | 2015-02-11

Utredningen om järnvägens organisation har fått ett tilläggsuppdrag att snabbutreda organisationen av banunderhållet. Utredningen ska lämna sitt delbetänkande i mars. Därefter fortsätter utredningen fram till december 2015.

Starkare signaler i mobilnäten äventyrar tågsäkerheten

Trafiksäkerhet | 2015-01-27

Tågtrafiken kommer att drabbas av kraftiga störningar om mobiloperatörerna får slå på sina nya basstationer utmed järnvägen vid halvårsskiftet. Störningarna blir störst i Stockholm, Göteborg och Malmö, men drabbar även andra större tätorter. Trafikförvaltningen i Stockholm varnar i ett brev till Post- och telestyrelsen för att pendeltågsresenärerna kan tvingas välja andra resvägar, som buss eller egen bil, med mycket stora konsekvenser för hela trafiksystemet. För att ersätta ett pendeltåg krävs det 15 ledbussar. Det skriver Tågoperatörerna i en debattartikel på Ny Teknik 27 januari.

Frys banavgifterna och minska klimatutsläppen

2015-01-21

Höjningarna av banavgifterna ökar klimatutsläppen. Flera rapporter från Trafikverket och Trafikanalys har visat att banavgiftshöjningarna ökar tågtrafikens kostnader betydligt mer än vägtrafikens, vilket leder till att godstrafik på järnväg ersätts med lastbilstrafik.

En gemensam järnvägsvision

2015-01-16

Genom att bygga ut järnvägen går det att både minska klimatutsläppen och öka företagens möjligheter att anställa människor med rätt kompetens, samtidigt som människors möjligheter att få jobb förbättras genom att arbetsmarknadsregionerna vidgas. Till detta kommer att industrins möjligheter att nå sina kunder underlättas. Detta sammantaget skapar tillväxt. Att skapa nytta för människor, företag och samhälle är några av utgångspunkterna för den vision som Tågoperatörerna tagit fram tillsammans med Sweco med flera. Visionen kommer presensteras inför Sveriebygget om byggande av när för höghastighetståg.

Miljardsatsning krävs på järnvägen

2015-01-16

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem i Sverige i framtiden, sade Martin Sandberg, Sweco, i Sveriges Radio Östergötland.

Järnvägen behöver byggas ut rejält

2015-01-16

– Ambitionen i den nationella planen är för låg. Den satsning som planeras räcker inte för att utveckla järnvägen, sade Martin Sandberg på Sweco, som tillsammans med Tågoperatörerna och andra aktörer i branschen, tagit fram rapporten Järnväg 2050 – en vision om järnvägens framtida roll i samhället. Läs tidningen Ingenjörens artikel

Priset: 400 miljarder mer behövs

2015-01-16

Om regering och riksdag fortsätter att tänka kortsiktigt kommer järnvägens flaskhalsar bara att flyttas några mil åt olika håll. Att bygga ett robust långsiktigt järnvägssystem kostar 400 miljarder mer än dagens statliga planer, säger Martin Sandberg, på Sweco i Dagens Nyheter. Han arbetar tillsammans med företag och organisationer i branschen med Järnväg 2050 – en mer långsiktig vision är den ministrar och andra politiker arbetar efter. Läs artikeln i DN

Tilläggsdirektiv om statlig kontroll av järnvägsunderhållet

2015-01-09

Utredningen om järnvägens organisation ska utreda hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Enligt tilläggsdirektiven vill regeringen att Trafikverket på ett ändamålsenligt sätt ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhållet. Detta bör minst göras genom att myndigheten skaffar sig bättre kunskaper om järnvägsanläggningarnas tillstånd. Dessutom förlängs utredningstiden till den 23 december.

Konkurrenskraftig tågtrafik i framtiden

2014-12-12

Tågoperatörerna deltog 11 december i Trafikutskottets hearing. Christel Wiman, vd, pratade om vad som behövs för att utveckla framtidens tågtrafik och hur blir den konkurrenskraftig. Genom att bygga ut järnvägen går det att både minska klimatutsläppen och vidga arbetsmarknadsregionerna. Det ökar företagens möjligheter att anställa människor med rätt kompetens och förbättrar människors möjligheter att få jobb. Industrin når sina kunder lättare och transportfördelarna ökar. Detta sammantaget skapar tillväxt.

Järnvägsdagen och höstmötet 2014

Branschfakta | 2014-12-07

Järnvägsdagen arrangerades av Tågoperatörerna och Swedtrain för andra året i rad. Konferensen drog cirka 150 deltagare. Temat för dagen var "Kan branschen vara lönsam". Samma dag arrangerade även organsiationerna sina höstmöten. Läs mer om dagen och ta del av föreläsarnas presentationer.

Tågoperatörerna ställer krav på Trafikverket

2014-12-01

Tågoperatörerna ställer krav på förändrade affärsavtal med Trafikverket med ett tydligare och tyngre ansvar för Trafikverket vid fel och brister. Läs brevet till Trafikverket (pdf)

Remissvar om nationell trafikledning

2014-12-01

Trafikverket har upphandlat ett nytt system för nationell trafikledning som ska implementeras under perioden 2015-2019. Tågoperatörerna är positiva till en nationell trafikledning, men trafikledningen är järnvägstrafikens ”hjärta. Blir det störningar i hjärtat insjuknar hela systemet. Projektet måste därför genomföras på ett säkert sätt.

Höstmöte 2014

2014-11-25

Den 3 december kl 10-12 går årets höstmöte av stapeln. Här hittar du programmet. Anmäl dig idag.

Järnvägsdagen 2014

2014-10-22

Den 3 december går årets Järnvägsdag, branschens egen dag, av stapeln på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Arrangörer är Swedtrain, Branschföreningen Tågoperatörerna och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Läs mer

jarnvagsdagen_logga.jpg

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

2014-10-21

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är komponenter i detta. De kan vara bra för Sveriges konkurrenskraft och för miljön, men det förutsätter att godstågens konkurrenskraft inte försämras ytterligare jämfört med lastbilen. Ett ensidigt införande av längre och tyngre lastbilar utan att kompensera godsjärnvägen innebär att mer gods kommer att föras över på vägarna och att klimatpåverkan kommer att öka. Tågoperatörerna förordar därför, i remissvaret om Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter om tyngre och längre lastbilar, att miljörabatter på banavgifterna i godsstråken ska införas samtidigt som tyngre lastbilar tillåts. Läs hela remissvaret

Lediga jobb i järnvägsbranschen

2014-10-14

Det finns en webbplats som samlar lediga jobb i järnvägsbranschen, jarnvagsjobb.se. Där kan du annonsera ut era lediga jobb.

Remissvar Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

2014-10-01

En gemensam marknad för järnvägstransporter är en viktig del i skapandet av ett gemensamt Europa för handel och individers rörlighet. De strikta nationella gränser som fortfarande starkt påverkar järnvägen behöver därför ändras så att ett gemensamt och sammanhängande järnvägssystem kan skapas. Syftet med SERA-direktivet är därför mycket vällovligt. Det säger Tågoperatörerna i sitt remissyttrande.

Tågoperatörerna svarar på remissen Nya regler om upphandling

2014-10-01

Tågoperatörernas remissyttrande angående Nya regler om upphandling (Ds 2014:25 och SOU 2014:51)

Den svenska tågbranschen

2014-09-26

Christel Wiman är intervjuad i European Railway Review om den svenska tågbranschens framgångar och bakslag. Läs artikeln här

Specialpris Persontrafik 2014 t o m 30 september

2014-09-22

Fram till den 30 september får du specialpris på seminarieprogrammet på Persontrafik 2014. Du får lyssna till ledande föreläsare, politiker och branschexperter. Läs mer

Tågoperatörerna svarar på Tillträde till COTIF 1999

2014-09-16

Tågoperatörerna har svarat på Tillträde till COTIF 1999 (SOU 2014:26). Läs remissyttrandet

Remissvar om Strategi och handlingsplan för användning av ITS

2014-09-15

Intelligenta transportsystem, ITS, är ett viktigt medel för att nå ett framtida hållbart transportsystem och för att uppnå de transportpolitiska målen. Tågoperatörerna anser därför att det behövs en tydlig strategi för ITS.

Svar till Transportstyrelsen

2014-09-08

Tågoperatörerna svarar på Transportstyrelsens frågor om kvalitetsavgifterna. Läs remissvaret

”Sluta experimentera med resenärerna”

2014-09-01

I en debattartikel i Ny Teknik den 1 september skriver Christel Wiman och Lars Sandberg att det nya signalsystemet måste skjutas på framtiden tills tekniken är mogen. Risken för ytterligare störningar i tågtrafiken är alltför stor. Läs artikeln.

Slå vakt om svenska företag

2014-08-25

I Svd:s brännpunkt skriver Tågoperatörerna tillsammans med flera transportorganisationer att Transportstyrelsen oftare förordar särskilda krav för svenska företag än vad som gäller för våra konkurrenter. Läs artikeln.

Lappa och laga är ohållbart på sikt

2014-07-18

Järnvägen har passerat sin tekniska livslängd på många håll och störningarna kommer att öka – oavsett om staten eller privata aktörer är huvudmän. Varken höger- eller vänsterblocket har presenterat en lösning på problemen, skriver Robert Röder, vd för Strukton Rail, i en debattartikel på svd.se.

”Risken är mycket hög för trafikkaos”

2014-07-17

Trafikverket har dragit i gång en upphandling i miljardklassen för att byta ut sitt nuvarande trafikledningssystem för tågen. Nödvändigt, menar Trafikverket, men bytet är ett högriskprojekt som kan leda till trafikkaos, hävdar kritiker. Läs artikeln på dn.se.

Miljardförsnillning av skattemedel

2014-07-07

Tidningen Miljömagasinet uppmärksammar Tågoperatörernas debattartikel om ERTMS och STM. Läs artikeln

För dyrt köra gods på Botniabanan

2014-07-06

Christel Wiman intervjuas i Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda om signalsystemet ERTMS och varför det går så lite godstrafik med tåg på Botniabanan och Ådalsbanan. Läs artikeln.

Tågoperatörerna i Almedalen

2014-07-04

Läs mer om Tågoperatörernas engagemang under årets Almedalsvecka.

"Svensk transportpolitik är obegriplig":

2014-07-04

Christel Wiman pekar i Intelligent Logistik på att regeringen har föreslagit att banavgifterna kommer att bli fem gånger så höga 2025. Läs artikeln.

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens satsning på tåg

2014-07-02

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens besked om att satsa rejält på höghastighetståg och andra viktiga tågsatsningar. Beskedet stämmer väl överens med Tågoperatörernas egen järnvägsvision J2050.

Långt ifrån konkurrensneutrala villkor

2014-06-30

Christel Wiman deltog i panelen på seminariet ”Likabehandling av trafikslagens infrastrukturkostnader – vilka blir effekterna på transportsystemet” som arrangerades av Sjöfartsforum under Almedalsveckan i Visby. Läs citat från paneldeltagarna.

Anmärkningar på järnväg åtgärdade snabbare än planerat

2014-06-26

Genom att tillsammans lägga ett ”logistikpussel” har järnvägens samarbetspartners under våren åtgärdat en tredjedel av de identifierade månadsanmärkningarna som rör spår och växlar.

Tågoperatörerna i Almedalen

2014-06-26

Läs mer om Tågoperatörernas engagemang under årets Almedalsvecka.

Rädda punkligheten och spara 35 miljarder

2014-06-25

Det nya signalsystemet som ska införas på Södra stambanan och på Malmbanan är inte färdigutvecklat och hotar både passagerartrafiken och Sveriges import och export. Med andra tekniska lösningar går det dock att säkra både punktligheten och spara 35 miljarder kronor, skriver Tågoperatörerna i en debattartikel i Ny teknik.

Presentationer från Tågoperatörernas årsstämma 2014

2014-05-16

Här hittar du presentationerna från Tågoperatörernas årsstämma den 8 maj på Kollektivtrafikens hus, Centralstationen i Stockholm.

Remissyttrande angående Fossilfrihet på väg

2014-05-16

Tågoperatörerna har svarat på remissen Fossilfrihet på väg, (SOU 2013:84).

Järnvägsbranschen satsar gemensamt för att förbättra järnvägen

2014-04-16

Att järnvägen behöver rustas är ingen nyhet. Arbetet pågår redan. Men vi behöver arbeta annorlunda för att snabbare öka järnvägens tillförlitlighet. Järnvägsbranschen har därför utvecklat sitt samarbete för att tillsammans kunna åtgärda anmärkningar på järnvägen med så få störningar som möjligt för resenären. På kort sikt är målet att tidigarelägga åtgärder. På lång sikt är detta ett nytt och effektivare sätt att planera och genomföra underhållet. Vi gör detta genom vår gemensamma överenskommelse – Tillsammans för Tåg i Tid.

Presentationer från ERTMS Onboard meeting 10 april

2014-04-14

Här hittar du presentationerna från ERTMS Onboard meeting den 10 april 2014 och några bilder från dagen.

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

2014-04-11

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är en komponent i detta. Dagens slitna järnväg klarar på många håll inte ens tyngden från dagens godståg, vilket leder till sänkta maxlaster och hastigheter för godstågen. Att anpassa järnvägens infrastruktur till längre och tyngre tåg kommer att ta tid. Läs hela pressmeddelandet

Remissvar illegal cabotage

2014-03-19

Tågoperatörerna besvarar Näringsdepartementets remiss om ändrade regler för hantering av illegal cabotage vid vägtransporter. Avseende Transportstyrelsens utredning om olagliga cagotagetransporter. Läs remissvaret (pdf)

Hur bygger vi framtidens järnvägskompetens?

2014-03-16

Flera expanderande företag saknar kompetenta medarbetare i en tid då stora utmaningar väntar den svenska järnvägssektorn. Många menar att en nationell samordning av kompetensfrågor är nödvändig. Dessa högaktuella frågor aktualiseras vid ett seminarium i Nässjö måndag den 14 maj.

Kompletterande remissyttande Lag om resenärers rättigheter

2014-03-14

Tågoperatörerna lämnar remissyttrande över Justitiedepartementets prememoria daterad den 20 februari 2014 med justeringar hänförliga till Lag om resenärers rättigheter – kompletterande bestämmelser (Ds 2013:44). Tågoperatörerna vidhåller att ett nationellt undantag för regional tågtrafik från EG-förordningen 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (”Tågpassagerarförordningen”) inte bör göras.

Meeting point for ERTMS Onboard system

2014-03-12

Tågoperatörerna arrangerar tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen en mötesplats för leverantörer av ombordsystem den 10 april.

Stora TransportDagen 2 april

2014-03-12

Vad vill moderaterna och socialdemokraterna med infrastrukturen, vilka utmaningar ser M och S för transportnäringens olika branscher och kan deras politik bidra till att skapa goda förutsättningar? Hur skulle en återbetalning av "infrastrukturskulden" påverka Sveriges regioner och hur ser partiernas EP-kandidater på EU och transportpolitiken? Läs mer

Brev skickat till alla 37 kandidater i EU-valet

2014-03-12

Valet till EU-parlamentet närmar sig. Transportfrågorna är viktiga både för Sverige och för ett öppet Europa. Tyvärr har Sverige i parlamentet inte satsat på transportsektorn under den nuvarande mandatperioden. Därför skickar Tågoperatörerna nu ett brev till alla kandidater i EU-valet.

Årsmöte 8 maj

2014-03-12

Branschföreningen Tågoperatörernas årsmöte äger rum den 8 maj på Kolletivtrafikens hus, Stockholms centralstation.

Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel

2014-03-05

I remissen om kvotplikt för diesel finns ett förslag till undantag för spårbunden trafik i ny § 4a p 2. Tågoperatörerna svarar att förslaget överensstämmer med vad branschen själv föreslår. Läs hela remissvaret (pdf).

Föreslår undantag från kvotplikt för biodrivmedel

2014-02-24

Tågoperatörerna har skickat in ett yttrande till Näringsdepartementet med begäran om att undantas från kvotplikt avseende biodrivmedel – inblandning i diesel.

Presentationer från utredarseminariet

2014-02-12

Här hittar du presentationerna från utredarseminariet den 11 februari.

Trafikverkets stängning av spår

2014-01-02

Trafikverket har beslutat om stängning av spår samt nedsättning av hastighet på vissa spår. Tågoperatörerna ser fram emot förslag till åtgärder. Läs vår skrivelse till Näringsdepartementet.

Trafikverket tokstoppar järnvägstrafik igen!

2013-12-18

Trafikverket stänger banor och sänker hastigheten på andra, trots att det inte finns några akuta fel  - utan samråd och på ett sätt som försvårar för industriföretagen och för fortsatt arbetspendling.

Fler nyheter »

pagang
 

31 mars: Utredningen om järnvägens organisation ska lämna en lägesrapport
7 maj: Stämma

pagang_botten

Nyheter

Nyhetsarkiv »

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS