Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

2017-03-27 | v. 13
 

Nyhetsarkiv

Visa filtrera efter ämnen
Ämnesområden


Höstmöte och Järnvägsdagen 2016

Trafikpolitik | 2016-11-01

Den 14 november på förmiddagen bjuder vi in till Tågoperatörernas höstmöte där du får veta mer om vad som är på gång inom föreningen och hos våra samarbetspartners. På eftermiddagen är det sedan Järnvägsdagen där du bland annat få lyssna på talare som presenterar Järnvägens framtid i Sverige från perspektiven, nationellt, internationellt och teknik.

Läs mer om höstmötet eller anmäl dig direkt på info@tagoperatorerna.se

Läs mer om Järnvägsdagen 2016 eller anmäl dig direkt

ERTMS i Norden

Branschfakta | 2016-09-29

Den 25 oktober arrangerar Tågoperatörerna tillsammans med NJS och Nordic Rail ett seminarium om utbyggnadsplaner och erfarenheter när det gäller ERTMS i Norden. I de nordiska länderna pågår utbyggnaden av det europeiska trafikstyrningssystemet ERTMS för fullt. I konferensen belyses hur arbetet går och vilka erfarenheter som finns, såväl inom länderna som från den gränsöverskridande trafiken.

Ordförande utsedd för samverkan i järnvägsbranschen

Trafikpolitik | 2016-09-15

Kent Johansson utsågs i augusti som ordförande för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. Forumet syftar till att med gemensamma krafter förbättra järnvägen.

Järnvägsdagen i Almedalen

Trafikpolitik | 2016-06-27

Järnvägsdagen i Almedalen är på tisdag 5 juli. Vi pratar ökad järnvägskapacitet med nya stambanor och godsvision 2050. Kom till Gotlands museum och diskutera framtiden i branschen. Här hittar du programmet

Transportstyrelsens föreslår nya och ändrade avgifter

Trafikpolitik | 2016-06-22

Transportstyrelsen har nu sett över sina avgifter som ska gälla från 1 januari 2017. De verksamheter inom Transportstyrelsen som i huvudsak finansieras av avgifter är tillståndsprövning, tillsyn och registerhållning. Den 28 juni 2016 kommer Transportstyrelsen att lämna ett förslag på nya och ändrade avgifter för den avgiftsfinansierade delen av verksamheten. Förslaget innehåller höjda avgifter för järnvägsbranschen.

Utredning om järnvägsunderhåll i statlig regi – Är det lösningen på kvalitetsproblemet?

Trafikpolitik | 2016-06-17

Tågoperatörerna anser att järnvägen gynnas mest av fler aktörer inom underhållsmarknadens olika segment, inte statligt järnvägsunderhåll. Trafikverket har fått i uppdrag att utreda underhåll och maskinpark. Utredningarna ska vara klara i oktober 2016 och februari 2017.

Smartare bokning av kapacitet, MPK

Branschfakta | 2016-06-17

För att bättre nyttja befintlig infrastruktur driver Trafikverket tillsammans med järnvägsbranschen ett omfattade förändringsarbete av planeringen av kapacitet. Utvecklingen av nya arbetssätt och verktyg kommer att göra det lättare, smidigare och snabbare att använda Trafikverkets tjänster.

Välkomna Gustaf och Elin!

Branschfakta | 2016-06-14

Gustaf Engstrand och Elin Kämpe har i april respektive maj börjat sina anställningar på Branschföreningen Tågoperatörerna. De ska, tillsammans med VD Björn Westerberg, arbeta med branschföreningens påverkansarbete i Sverige och EU.

– Vi måste våga satsa på infrastrukturen

Godstrafik... | 2016-06-01

Höghastighetsjärnvägen behövs mer än någonsin för att skapa ett framtida konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Så kommenterar Björn Westerberg, vd Tågoperatörerna, med anledning av Trafikverkets beräkningar för höghastighetsjärnväg och uppgradering av stambanor.

Välkommen på årsstämma 11 maj

Branschfakta | 2016-04-27

Onsdagen den 11 maj kl 14.30 ses vi för årets stämma. På programmet står nytt inom föreningen, utredningen om järnvägens organsiation, Järnvägsbranschens samverkansforum och Järnvägen 2050.

Konkreta resultat snabbare – järnvägsbranschen i historiskt samarbete

Trafikpolitik | 2016-04-18

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS).

Sverige behöver en nationell godsvision

Godstrafik | 2016-04-04

Utan en satsning på godstrafik på järnväg kan Sverige inte nå uppsatta miljömål. Därför går nu branschens aktörer samman i en vision för att fördubbla godstransporterna på järnväg till 2050. – För att upprätthålla Sveriges konkurrenskraft och nå regeringens miljömål krävs 122 miljarder kronor under perioden, säger Björn Westerberg, Vd för Tågoperatörerna, om rapporten som presenteras 4 april.

Nio av tio tåg går i tid

Persontrafik | 2016-03-16

Trafikanalys publicerade den 15 mars den officiella årsstatistiken för persontågens punktlighet. Statistiken är missvisande och frångår redovisningsstandard menar Björn Westerberg. Enligt statistiken går nio av tio tåg i tid.

Missa inte Godsetdagen den 21 januari 2016

Godstrafik | 2015-12-11

Vad är ett transportsmart samhälle? Hur kommer godstransportbranschen att se ut i framtiden? Detta är några av de frågeställningar som kommer att tas upp och diskuteras på Godsetdagen – den dag då transportföretag, branschföreningar och godstransportköpare samlas för att lyssna på aktuella ämnen som berör hela godssverige. Läs mer och anmäl dig

Framtid – Finansiering & Digitalisering

Branschfakta | 2015-11-13

Sverige satsar under kommande år stort på järnvägen, vilket är ett mycket viktigt steg på vägen till ett hållbart samhälle. Men vilka möjligheter finns på kort och medellång sikt? Det handlar Järnvägsdagen14 december 2015 om. Se hela programmet och anmäl dig redan idag.

Kollektivtrafik och framtidens järnväg i Almedalen

Trafikpolitik | 2015-06-17

Tågoperatörerna är på plats under Almedalsveckan med två seminarier: Fördubbling av kollektivtrafiken – till vilket pris som helst? Och Hur klarar vi dagens järnväg och morgondagens ambitioner? Läs mer om seminarierna

Frågor och svar om GSM-R

Trafikpolitik | 2015-03-20

Från och med den 1 juli 2015 kommer alla tåg som inte har filter som skyddar mot de starkare mobilsignalerna GSM-R att stoppas. Det beslutade Trafikverket idag.
Tågoperatörerna har tagit fram en Frågor och svar för dig som vill veta mer

Anmäl dig till Stora Transportdagen

Trafikpolitik | 2015-03-19

Tågoperatörerna är med och arrangerar Stora Transportdagen den 15 april. Stora Transportdagen lyfter frågor som berör hela transportnäringen och samlar deltagare från näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer.

Björn Westerberg ny vd på Tågoperatörerna

Branschfakta | 2015-02-20

bjorn_westerberg_300pxBjörn Westerberg har utsetts till ny vd för branschföreningen Tågoperatörerna (BTO). Han har en bred erfarenhet från tågbranschen och efterträder Christel Wiman som går i pension i april.

Snabbutredning av organisationen av banunderhållet

Trafikpolitik | 2015-02-11

Utredningen om järnvägens organisation har fått ett tilläggsuppdrag att snabbutreda organisationen av banunderhållet. Utredningen ska lämna sitt delbetänkande i mars. Därefter fortsätter utredningen fram till december 2015.

Frys banavgifterna och minska klimatutsläppen

2015-01-21

Höjningarna av banavgifterna ökar klimatutsläppen. Flera rapporter från Trafikverket och Trafikanalys har visat att banavgiftshöjningarna ökar tågtrafikens kostnader betydligt mer än vägtrafikens, vilket leder till att godstrafik på järnväg ersätts med lastbilstrafik.

Miljardsatsning krävs på järnvägen

2015-01-16

Det krävs en storsatsning på järnvägen fram till 2050 om man ska ha ett konkurrenskraftigt och hållbart transportsystem i Sverige i framtiden, sade Martin Sandberg, Sweco, i Sveriges Radio Östergötland.

Järnvägen behöver byggas ut rejält

2015-01-16

– Ambitionen i den nationella planen är för låg. Den satsning som planeras räcker inte för att utveckla järnvägen, sade Martin Sandberg på Sweco, som tillsammans med Tågoperatörerna och andra aktörer i branschen, tagit fram rapporten Järnväg 2050 – en vision om järnvägens framtida roll i samhället. Läs tidningen Ingenjörens artikel

Priset: 400 miljarder mer behövs

2015-01-16

Om regering och riksdag fortsätter att tänka kortsiktigt kommer järnvägens flaskhalsar bara att flyttas några mil åt olika håll. Att bygga ett robust långsiktigt järnvägssystem kostar 400 miljarder mer än dagens statliga planer, säger Martin Sandberg, på Sweco i Dagens Nyheter. Han arbetar tillsammans med företag och organisationer i branschen med Järnväg 2050 – en mer långsiktig vision är den ministrar och andra politiker arbetar efter. Läs artikeln i DN

Tilläggsdirektiv om statlig kontroll av järnvägsunderhållet

2015-01-09

Utredningen om järnvägens organisation ska utreda hur staten kan återta kontrollen över järnvägsunderhållet. Enligt tilläggsdirektiven vill regeringen att Trafikverket på ett ändamålsenligt sätt ska ta det samlade ansvaret för kontroll och utförande av underhållet. Detta bör minst göras genom att myndigheten skaffar sig bättre kunskaper om järnvägsanläggningarnas tillstånd. Dessutom förlängs utredningstiden till den 23 december.

Tågoperatörerna ställer krav på Trafikverket

2014-12-01

Tågoperatörerna ställer krav på förändrade affärsavtal med Trafikverket med ett tydligare och tyngre ansvar för Trafikverket vid fel och brister. Läs brevet till Trafikverket (pdf)

Höstmöte 2014

2014-11-25

Den 3 december kl 10-12 går årets höstmöte av stapeln. Här hittar du programmet. Anmäl dig idag.

Järnvägsdagen 2014

2014-10-22

Den 3 december går årets Järnvägsdag, branschens egen dag, av stapeln på Clarion Sign Hotel i Stockholm. Arrangörer är Swedtrain, Branschföreningen Tågoperatörerna och Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer. Läs mer

jarnvagsdagen_logga.jpg

Lediga jobb i järnvägsbranschen

2014-10-14

Det finns en webbplats som samlar lediga jobb i järnvägsbranschen, jarnvagsjobb.se. Där kan du annonsera ut era lediga jobb.

Specialpris Persontrafik 2014 t o m 30 september

2014-09-22

Fram till den 30 september får du specialpris på seminarieprogrammet på Persontrafik 2014. Du får lyssna till ledande föreläsare, politiker och branschexperter. Läs mer

Lappa och laga är ohållbart på sikt

2014-07-18

Järnvägen har passerat sin tekniska livslängd på många håll och störningarna kommer att öka – oavsett om staten eller privata aktörer är huvudmän. Varken höger- eller vänsterblocket har presenterat en lösning på problemen, skriver Robert Röder, vd för Strukton Rail, i en debattartikel på svd.se.

”Risken är mycket hög för trafikkaos”

2014-07-17

Trafikverket har dragit i gång en upphandling i miljardklassen för att byta ut sitt nuvarande trafikledningssystem för tågen. Nödvändigt, menar Trafikverket, men bytet är ett högriskprojekt som kan leda till trafikkaos, hävdar kritiker. Läs artikeln på dn.se.

Miljardförsnillning av skattemedel

2014-07-07

Tidningen Miljömagasinet uppmärksammar Tågoperatörernas debattartikel om ERTMS och STM. Läs artikeln

För dyrt köra gods på Botniabanan

2014-07-06

Christel Wiman intervjuas i Tidningen Ångermanland och Örnsköldsviks Allehanda om signalsystemet ERTMS och varför det går så lite godstrafik med tåg på Botniabanan och Ådalsbanan. Läs artikeln.

"Svensk transportpolitik är obegriplig":

2014-07-04

Christel Wiman pekar i Intelligent Logistik på att regeringen har föreslagit att banavgifterna kommer att bli fem gånger så höga 2025. Läs artikeln.

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens satsning på tåg

2014-07-02

Tågoperatörerna välkomnar Alliansens besked om att satsa rejält på höghastighetståg och andra viktiga tågsatsningar. Beskedet stämmer väl överens med Tågoperatörernas egen järnvägsvision J2050.

Långt ifrån konkurrensneutrala villkor

2014-06-30

Christel Wiman deltog i panelen på seminariet ”Likabehandling av trafikslagens infrastrukturkostnader – vilka blir effekterna på transportsystemet” som arrangerades av Sjöfartsforum under Almedalsveckan i Visby. Läs citat från paneldeltagarna.

Anmärkningar på järnväg åtgärdade snabbare än planerat

2014-06-26

Genom att tillsammans lägga ett ”logistikpussel” har järnvägens samarbetspartners under våren åtgärdat en tredjedel av de identifierade månadsanmärkningarna som rör spår och växlar.

Tågoperatörerna i Almedalen

2014-06-26

Läs mer om Tågoperatörernas engagemang under årets Almedalsvecka.

Minskat antal lastbilstransporter 2013

2014-05-21

Antalet lastbilstransporter med svenskregistrerade lastbilar minskade med sju procent under år 2013 jämfört med i fjol. Transportarbetet, lastad godsmängd och körda kilometer var däremot i stort sett oförändrat jämfört med de rekordlåga värden som rapporterades år 2012, visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Hector Rail buys eight Rc locos from SJ

2014-04-16

Hector Rail bought all 13 locos which SJ AB sold at an auction last week. Five locos will be resold, implying a net addition of eight locos to Hector Rail’s fleet. The fleet will thereafter total 59 locos. The locos bought are so called Rc3 locos. They were built in the early 1970-ies. The maximum speed is 160 km/h.

Tyngre lastbilar och miljörabatt för godståg ger positiv miljöeffekt

2014-04-11

Tågoperatörerna är för effektiva godstransporter. Längre och tyngre tåg och lastbilar är en komponent i detta. Dagens slitna järnväg klarar på många håll inte ens tyngden från dagens godståg, vilket leder till sänkta maxlaster och hastigheter för godstågen. Att anpassa järnvägens infrastruktur till längre och tyngre tåg kommer att ta tid. Läs hela pressmeddelandet

Hur bygger vi framtidens järnvägskompetens?

2014-03-16

Flera expanderande företag saknar kompetenta medarbetare i en tid då stora utmaningar väntar den svenska järnvägssektorn. Många menar att en nationell samordning av kompetensfrågor är nödvändig. Dessa högaktuella frågor aktualiseras vid ett seminarium i Nässjö måndag den 14 maj.

Meeting point for ERTMS Onboard system

2014-03-12

Tågoperatörerna arrangerar tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen en mötesplats för leverantörer av ombordsystem den 10 april.

Stora TransportDagen 2 april

2014-03-12

Vad vill moderaterna och socialdemokraterna med infrastrukturen, vilka utmaningar ser M och S för transportnäringens olika branscher och kan deras politik bidra till att skapa goda förutsättningar? Hur skulle en återbetalning av "infrastrukturskulden" påverka Sveriges regioner och hur ser partiernas EP-kandidater på EU och transportpolitiken? Läs mer

Brev skickat till alla 37 kandidater i EU-valet

2014-03-12

Valet till EU-parlamentet närmar sig. Transportfrågorna är viktiga både för Sverige och för ett öppet Europa. Tyvärr har Sverige i parlamentet inte satsat på transportsektorn under den nuvarande mandatperioden. Därför skickar Tågoperatörerna nu ett brev till alla kandidater i EU-valet.

Årsmöte 8 maj

2014-03-12

Branschföreningen Tågoperatörernas årsmöte äger rum den 8 maj på Kolletivtrafikens hus, Stockholms centralstation.

Trafikverkets stängning av spår

2014-01-02

Trafikverket har beslutat om stängning av spår samt nedsättning av hastighet på vissa spår. Tågoperatörerna ser fram emot förslag till åtgärder. Läs vår skrivelse till Näringsdepartementet.

Trafikverket tokstoppar järnvägstrafik igen!

2013-12-18

Trafikverket stänger banor och sänker hastigheten på andra, trots att det inte finns några akuta fel  - utan samråd och på ett sätt som försvårar för industriföretagen och för fortsatt arbetspendling.

Anmäl dig till Godsetdagen

2013-12-11

Den 6 februari bjuder vi in till en dag om framtidsutsikter och inspiration kring godstransporter. Vi får lära oss mer om framtiden för järnvägen, konkreta transportlösningar och en internationell utblick till Londons citylogistik. Läs mer om programmet och anmäl dig

Lobbyslaget om rälsen

2013-12-08

Dagens opinion skriver om överenskommelsen att upprätta ett samarbete om att utreda om en höghastighetsbana mellan Oslo och Köpenhamn, via Göteborg och Malmö. Läs hela artikeln
 

Riksrevisionen förespråkar höjda banavgifter

2013-12-08

Riksrevisionen har idag släppt sin rapport om järnvägen där de har analyserat branschen och träffat många aktörer under hela 2013. En för tågoperatörerna viktig fråga är höjningar av banavgifterna. Riksrevisionen anser att banavgifterna borde vara högre.

Tågoperatörerna välkomnar utredningen om järnvägens organisation

2013-12-02

- Den är ett bra avstamp i arbetet för att stärka järnvägens konkurrenskraft, kommenterar Christel Wiman, VD Branschföreningen Tågoperatörerna.

Järnvägen gör sig redo för vintervädret

2013-11-27

Den 21 november var det premiär för Railcares nyutvecklade snöplog för järnväg, SR 200. På plats var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som klippte band och premiärkörde plogen.

CER:s julkortstävling avgjord

2013-11-27

Det lackar mot jul. Det vet Community of European Railway and Infrastructure Companies (CER) därför har de nu delat ut pris i sin årliga julkortstävling.julkort_nojus_jokubaitis_400pxNojus Jokubaitis, 9 år, från Litauen har målat det julkort som kommer pryda CER:s julkort i år.

Baneservice Skandinavia ny medlem

Branschfakta | 2013-11-18

Baneservice Skandinavia AB är ett dotterbolag till det norska företaget Baneservice AS. Baneservice är ett entreprenadföretag som även kör växlingstrafik.  Baneservice är nu medlemmar i Tågoperatörerna.

Hitachi Rail Europe ny associerad medlem

Branschfakta | 2013-11-12

Hitachi Rail Europe är nu associerad medlem i Tågoperatörerna.

Höstmöte den 13 november

2013-10-22

Tågoperatörernas höstmöte är den 13 november kl 10.00. Det spännande programmet handlar om nuläget i järnvägsbranschen. Anmäl dig redan idag!

Järnväg mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn

2013-10-22

Den 17 oktober deltog Christel Wiman i en debatt om den skandinaviska järnvägsutbyggnaden arrangerad av The Scandinavian 8 Million City. Här kan du läsa ett referat av debatten.

Svensk Export hänger på spåren

2013-10-09

Läs Jonas Rastads och Mikael Stammings, Region Skåne, debattartikel i Ny Teknik.

Uppmärksamhet för remissvaret Trafikverket tar inte klimatmålet på allvar

2013-10-09

Flera olika medier har skrivit om Tågoperatörernas svar på Trafikverkets remiss om Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Läs mer

Anmäl dig till Järnvägsdagen

2013-09-25

 Den 12 november bjuder Tågoperatörerna och Swedtrain in till Järnvägsdagen. Temat för dagen är Vad kan järnvägen göra för Sverige? Läs mer och anmäl dig här

Rekordmånga klimatintyg utdelade

2013-09-06

Hela 34 Green Cargo Klimatintyg delades ut på seminariet Hållbar logistik i Hallsberg.  Klimatintyget delas ut till företag som har valt transportlösningar med låg miljöpåverkan.

Stena Recycling blev Årets Klimatkomet

2013-09-06

Återvinningsföretaget Stena Recycling AB fick utmärkelsen Årets Klimatkomet 2013 för sin satsning på järnvägslösningar för sina transporter.

Material från workshop om järnvägens organisation

2013-09-06

Utredningen om järnvägens organisation under Gunnar Alexanderssons ledning arrangerade en workshop den 23 augusti. Flera olika aktörer i branschen redogjorde för viktiga frågor som bör belysas närmare i utredningen.

Nya medlemmar i Tågoperatörerna

2013-09-02

Abellio Sverige och DHL Rail är nya medlemmar i Tågoperatörerna. Grenland Rail, ett norskt företag som kör godstrafik i Norge, är också nya och har ett associerat medlemskap.

Resultatkonferens om punktlighet 30 augusti

2013-08-16

Den 30 augusti är det dags för årets resultatkonferens, i år om punktlighet som är en huvudfråga för branschen. Denna konferens blir en start för ett nytt sätt att arbeta med järnvägens punktlighet. Anmäl dig nu

Elmia Nordic Rail - ministrarna på plats

2013-08-16

I år har Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport 2013 den 8-10 oktober, nordens ledande järnvägsmässa, ett nytt upplägg - ministrarna är på plats. Anmäl dig nu till eventet där hela järnvägsbranschen samlas. Läs mer och anmäl dig

Boka 13 november!

2013-08-16

Den 13 november ordnar Tågoperatörerna och Swedtrain Järnvägsdagen i Stockholm. En branschdag för att skapa större kunskap om järnvägen och vad den betyder för samhällsutvecklingen. Läs mer om Järnvägsdagen

Nio av tio anser att järnvägen bör byggas ut

2013-07-10

Framtidens_jarnvag_5.png

Det visar en Demoskopundersökning som presenterades på Branschföreningen Tågoperatörernas seminarium i Almedalen 2013. Undersökningen visade också att nästan samtliga anser att resa med tåg är bra för miljön, och nästan lika många anser att mer gods av miljöskäl bör transporteras med tåg. Men hur ser möjligheter-
na ut för framtidens järnväg? Tågoperatörerna bjöd på en heldag i Almedalen om järnvägen och dess förutsättningar och framtid.
Läs om presentationerna och diskussionerna kring järnvägens stora utmaningar.
 

Plan för kontaktledningsbyte på Västra Stambanan

2013-06-30

Trafikverket har vid samrådsmöten inför tågplan 14, T14, informerat om att man bl a planerar ett kontaktledningsbyte på Västra Stambanan, VSB.

Tågoperatörerna avråder bestämt TRV att genömföra arbetet på det sätt man nu har planerat för att minska kapaciteten utan hänsyn till trafik och samhällsekonomiska effekter. Det nu aktuella underhållsprojektet har diskuterats i Tågoperatörernas Infrastrukturgrupp för att försöka hitta en konstruktiv lösning som väger in alla aspekter och behov.

Läs Tågoperatörernas begäran om ändring av metod för kontaktledningsbyte på Västra Stambanan inför beslut om Tågplan 2014.

Remissvar angående Västlänken

2013-06-30

Tågoperatörerna har lämnat in remissvar angående Västlänken.

Tågoperatörerna positiva till satsningar på drift och underhåll på järnväg

2013-06-18

Tågoperatörerna är positiva till fokuseringen på drift och underhåll av järnväg och Trafikverkets förslag om en extra satsning på järnvägsunderhåll i början av planperioden. Många år av eftersatt underhåll ska nu åtgärdas och flera viktiga projekt finns med i planen. Läs Tågoperatörernas kommentarer till förslag till frysta banavgifter samt ERTMS-projektet.

Innovativ järnväg möter samhällets utmaningar

Infrastruktur | 2013-06-12

swedetrain_250

Välkomna till SWEDETRAINSs seminarie, en del av Tågoperatörernas heldag i Almedalen.

Börshuset, Strandgatan 10, Visby
3 juli kl 13.00-13.45

Tågoperatörerna Almedalen 2013

2013-05-31

almedalen_2013_80Nu är programmet klart för Almedalen 2013 - "Fördel Järnvägen".

Onsdagen den 3 juli på Börshuset i Visby.

Läs hela programmet

Magnus Andersson, SJ:s kontaktperson i Tågoperatörerna lämnar SJ för att bli chef för affärsområde tåg på Skånetrafiken

2013-05-30

Magnus Andersson

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack Magnus för allt gott stöd i viktiga branschfrågor. Dina kunskaper och erfarenheter om järnvägs-
branschen är svåra att ersätta.
Ser fram emot att skapa ett gott samarbete genom dig med Skånetrafiken och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Lycka till i ditt nya jobb
Christel Wiman
 

Tågoperatörerna svarar Riksrevisionen

2013-05-22

Tågoperatörerna har lämnat in svar på Riksrevisionens frågor rörande branschen.

Läs svaren och kommentarer (pdf)

 

Infrastrukturskulden uppgår till ca 300 miljarder kronor

2013-05-21

WSP Analys & Strategi har tagit fram en rapport åt Svenskt Näringsliv. I rapporten görs en uppskattning av den sk infrastrukturskulden. Skulden bedöms vara ca 300 miljarder kronor. Denna skuld har uppstått som en konsekvens av att infrastrukturinvesteringar och drift o underhåll under lång tid inte har stått i proportion till den svenska ekonomins utveckling.

Läs rapporten (pdf)

Nytt uppdrag för Gunnar Alexandersson

2013-05-14

Nu är det klart - Gunnar Alexandersson har fått regeringens uppdrag att utreda konsekvenserna av järnvägssektorns avreglering.

Almedalen 2013: Vad krävs för att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel?

2013-05-13

Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik arrangerar ett seminarium i Visby under Almedalsveckan den 2 juli 2013. Möt företrädare som ger sin syn på hot och möjligheter för den svenska kollektivtrafiken. Medverkande är bla Mats Gustafsson, Styrelseledamot, Branschföreningen Tågoperatörerna.

Christer Fritzson ny ordförande för Tågoperatörerna

2013-05-01

SJs vd Crister Fritzson blir ny ordförande för Branschföreningen Tågoperatörerna. Hans viktigaste mål är att utveckla samarbetet mellan operatörerna på en alltmer konkurrensutsatt marknad.

- Att öka punktligheten är hela tågbranschens viktigaste fråga för att återfå allmänhetens förtroende. På ett ofta överbelastat järnvägsnät är det enda sättet att branschen tillsammans arbetar för att öka smidigheten och förbättra punktligheten för resenärer och varuägare, säger Crister Fritzson.

Leif Zetterberg tar uppdrag för Tågoperatörerna

2013-04-15

Leif ZetterbergTågoperatörerna inleder nu ett samarbete med Leif Zetterberg. Leif var statssekreterare under perioden 2006-2010 hos infrastrukturminister.  Leif kommer i första hand att biträda Tågoperatörerna i EU-frågor och delta i CER:s arbete.

Den svenska järnvägen är en av Europas mest avreglerade och har nu full konkurrens på en öppen marknad. Under 2013 diskuteras fjärde järnvägspaketet som behandlar just avreglering av järnvägssektorn.

Lars Sandberg ny medarbetare på Tågoperatörerna

2013-04-08

lars_sandberg_200px.png— Efter att ha intervjuat åtskilliga kandidater har jag fastnat för Lars.  Kombinationen av hans politiska erfarenheter med erfarenhet från branschföreningarnas speciella värld, hans utredar- och skrivkompetens och kunskaperna från kollektivtrafikens område övertygade mig om att Lars kommer att bidra till Tågoperatörernas bästa, säger Tågoperatörernas vd Christel Wiman.

Transportstyrelsen effektivare – lämnar tillbaka 100 miljoner

2013-04-04

Transportstyrelsen visar vinst och återför 100 miljoner kronor till Statskassan.  Är det resultatet av egna effektiviseringar eller alltför höga avgifter är frågan. Transportstyrelsen har under de senaste åren chockhöjt tågoperatörernas årliga avgifter.

Åkerinäringens problem skapar kris för hela transportbranschen

Trafikpolitik | 2013-04-04

Den svenska åkerinäringen är pressad av åkerier med chaufförer från låglöneländer. Chaufförerna utnyttjas genom att de får betala dieseln själva under resan, laga mat på gasolkök, rörliga löner och lönerna ligger långt under den svenska nivån. Kriminalitet och stölder följer i spåren för att chaufförerna ska klara livhanken. Med ett öppet och ekonomiskt ojämlikt Europa kan priserna pressas än mer och de svenska åkerierna tappar.  Vi blir en bas för kriminalitet, säger åkeribranschen.

SJ:s framtidsstämma 26 april 2013

2013-04-02

Är biljetten dyr eller prisvärd? Är järnvägen mer försenad än andra trafikslag? Litar du på tåget eller tar du bilen? Är resan besvärlig eller smidig? Ska järnvägen vara lönsam eller skattesubventionerad? Vart är vi på väg är temat för SJ:s framtidsstämma 2013.

Jernhusen tar aktiv roll i projekt kring infrastruktur

2013-04-02

– Jernhusen ser fram emot att ta en större roll i Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik där vi nu bidrar med vår pusselbit i arbetet med att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. Vi vill utveckla stationer och underhållsdepåer i samarbete med branschen och på så sätt skapa en enhetlig och positiv upplevelse för resenärerna, säger Kerstin Gillsbro, Jernhusen, vd för Jernhusen

Hector Rail köper 42 tågvagnar som går i 200 km/h

2013-04-02

Hector Rail utökar sin vagnpark med tågvagnar som går att köra i 200 km i timmen. Företaget kommer inte själva att köra persontåg utan kommer erbjuda ett helt tågsystem till en fristående tågoperatör. Läs mer

Tågoperatörernas stämma 25 april kl 13

2013-03-21

Tågoperatörernas föreningsstämma 2013 äger rum torsdagen den 25 april från kl 13-15. Klockan 15 fortsätter vi med konferensen Järnvägskompetens i Sverige, ett samarrangemang med Swedtrain.

Läs mer om dagens program

Dokumentation från Persontrafik 2012

2013-03-12

Persontrafik 2012 i Göteborg bjöd på många spännande föreläsningar. Nu finns dokumentation att hämta.

Ett första steg i diskussionen om banavgifter

2013-02-27

Trafikverkets och Tågoperatörernas gemensamma banavgiftsseminarium den 20 februari om ekonomi och avgifter drog ett 80-tal åhörare.

ERTMS så in i Norden

2013-02-25

Den 11 april bjuder NJS – Forum för nordiskt järnvägssamarbete, i samarbete med Alstom Transport, Bombardier Transportation samt Elmia Nordc Rail och Elmia Future Transport in till ett seminarium om ERTMS i Norden - om erfarenheter och planer i Norden.

Höghastighetståg i Skandinavien?

2013-02-21

8 Million City bjuder in till ett seminarium den 10 april med rubriken How to build High Speed Rail (HSR) in Scandinavia? Den kommer handla om hur ett höghastighetståg i Skandinavien, Oslo-Göteborg-Köpenhamn, ska bli verklighet

Jan Kilström ny vd på Green Cargo

2013-02-15

Green Cargos styrelse har utsett Jan Kilström till blivande vd för Green Cargo AB. Han kommer närmast från logistikföretaget Bring Frigo där han varit vd sedan 2010. Jan Kilström har tidigare haft ledande roller inom lastbilstillverkaren Scania både i Sverige och internationellt, samt varit vd för det expansiva logistikföretaget Nils Hanssons Åkeri AB.

Green Cargo undsatte strandsatta passagerare

2013-02-11

Under morgonen idag den 8 februari havererade ett passagerartåg mellan Tolikberget och Näsberg i Lappland, inte långt från småorten Murjek, vars närmaste tätort är Vuollerim. Fem passagerare och tågpersonal satt fast i över två timmar med en bitande kyla på -30 grader utanför tågfönstren. Som tur var kom Green Cargos lokförare Leif Palmenäs till undsättning.

Räkna ut vad resan och transporten kostar

2013-02-04

Att tänka miljö och klimatsmart när man bokar sin resa eller transport av gods är inte helt lätt. Det finns flera olika verktyg på nätet som du kan använda för att ta reda på hur din resa eller transport påverkar miljön. Använd en miljökalkyl och räkna ut kostnaden

Kommissionen presenterar Fjärde järnvägspaketet

2013-01-30

EU-kommissionen har idag presenterat sitt förslag till ett Fjärde järnvägspaket, som syftar till att ta ytterligare steg mot en europeisk järnvägsmarknad med gemensamma standarder och ökad konkurrens mellan järnvägsföretagen. Läs mer!

Vill du jobba med järnvägsfrågor?

2013-01-29

Tågoperatörerna letar efter en järnvägskunnig kraftperson med gott omdöme. Vill du ha ett utåtriktat arbete i en utvecklingsbransch? Läs mer om tjänsten hos oss.

Railcare hyr ut växlingslok och ombyggda timmervagnar till Boliden

2013-01-29

Railcare Group har slutit ett avtal med Boliden Mineral AB som genom dotterbolagen Three T och Railcare Tåg innebär uthyrning av ett T43-lok för växling på Rönnskärsverken samt 20 containervagnar för delar av Bolidens tågtransporter. Avtalet omfattar 5+1 år med start under första kvartalet 2013. För vagnarna finns en större flexibilitet i avtalstiden, men också en potential att öka volymen.

Välkommen till Banavgiftsseminarium

2013-01-25

Ett samarrangemang mellan Branschföreningen Tågoperatörerna och Trafikverket.

Varmt välkommen till Godsetdagen den 5 mars 2013

2013-01-18

För 6:e året i rad är det åter dags för Godsetdagen. Nytt är att Godsetdagen och Stora Kombidagen har lagts samman och arrangeras avTrafikverket tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Åkeriföretag och TransportGruppen.

Stora TransportDagen Resan mot miljömålen

2013-01-18

Den 17 april är det åter dags för Stora TransportDagen - mötesplatsen för ledande personer inom transportnäring, politik och myndigheter. Årets tema är transportnäringens resa mot de aktuella miljömålen.

Läs hela inbjudan (pdf)

Gunnar Alexandersson lämnar Tågoperatörerna

2013-01-17

Alexandersson_portrait_webbpuff
Tågoperatörernas vice VD Gunnar Alexandersson har nyligen meddelat att han kommer att lämna sin anställning hos Tågoperatörerna under våren, i april. Gunnar har varit på Tågoperatörerna sedan hösten 2008 och arbetat bl.a. med regleringsfrågor, transportpolitik, infrastrukturfrågor och inte minst de många EU-relaterade frågorna i nära samarbete med den europeiska samarbetsorganisationen CER. Läs mer

Regeringsbeslut om Trafikverkets helhetsansvar för ERTMS

2013-01-07

Den 18 december fattade regeringen ett beslut som innebär att Trafikverket får i uppdrag att ta ett helhetsansvar för införandet av det nya signalsystemet ERTMS i Sverige. I det ingår bl.a. att senast den 30 april 2013 presentera en genomförandeplan för det fortsatta införandet. Läs mer!

Tågoperatörerna kommenterar riksdagsbesluten om infrastrukturen

2012-12-20

Tisdagen den 18 december fattade riksdagen beslut om regeringens infrastrukturproposition samt ett antal relaterade förslag till tillkännagivanden från Trafikutskottet. Tågoperatörerna beskriver besluten närmare och ger sina kommentarer. Läs mer!

Utredningar som berör järnvägssektorn

2012-12-07

Vad händer i debatten? Järnvägssektorn diskuteras i flera sammanhang. Läs Christel Wimans sammanställning.

Välkommen till Persontrafik 2012

2012-11-27

Tågoperatörerna är på plats i Göteborg under Persontrafik 2012 den 27-29 november. Du träffar oss i kollektivtrafikbranschens gemensamma monter Mötesplatsen samt på en rad av de seminarier vi medarrangerar.

Från malmbanan till tunnelbanan - Järnvägen bygger Sverige

2012-11-27

Kapacitetsutredningarna 2011-2012 tydliggjorde järnvägens behov av upprustning och förbättringar. Infrastrukturpropositionen från september för planperioden 2014-2025 tar fasta på järnvägens   behov av underhåll. Underhållet sätts nu främst, vilket vi tågoperatörer välkomnar. Det finns nu en tydlig insikt om att det eftersatta underhållet måste tas igen.

Ny fokusgrupp ERMTS startar

2012-11-23

Vi behöver nu kontaktpersoner för ERTMS på varje företag för att kunna arbeta mer aktivt med frågan framöver.

Banarbete på västra stambanan återupptas

2012-11-01

Trafikverket kommer att återuppta ett tidigare avbrutet banarbete på Västra stambanan. Det är ett tre kilometer långt spårbyte på sträckan Skövde-Töreboda som ska genomföras. Arbetet är ett led i ett större pågående arbete som handlar om att upprusta hela sträckan mellan Falköping och Laxå.

Tågoperatörernas höstmöte 22 november

2012-11-01

Välkommen till Tågoperatörernas höstmöte torsdagen den 22 november, från kl 15.00. Mötet kommer att äga rum på Nordic Light Hotel och middagen är i  Hötorgshallen.

Dags att boka Persontrafik 2012

Persontrafik | 2012-10-17

Persontrafik_2012_seminarieprogram_förstasida
Nu är det hög tid att boka Persontrafik 2012 som äger rum på Svenska mässan i Göteborg 27-29 november. I år är intresset rekordstort med 10 500 kvm utställningsyta och över 150 utställare. Dessutom erbjuder seminarieprogrammet över 130 punkter att välja bland. Fram till och med den 19 oktober kan man boka seminariepass till reducerat pris. Läs mer!

Sex av tio väljer tåget för miljön

2012-09-27

Mer än sex av tio tillfrågade SJ-resenärer har valt bort bil och flyg för att ta tåget enbart för miljöns skull någon gång de senaste två åren.

Stora Enso tecknar 3-årigt avtal med Green Cargo

2012-09-18

Stora Enso Logistics har tecknat ett avtal värt cirka 500 miljoner SEK, som ger Green Cargo uppdraget att sköta Stora Ensos järnvägstransporter i 3 år. Avtalet gäller den export som går ut via Göteborgs hamn eller ned på kontinenten via Malmö samt Stora Ensos inrikestransporter.

Gunnar Melin ny ordförande i fokusgrupp infrastruktur

Branschfakta | 2012-09-14

Gunnar Melin, A-Train har nu utsetts av styrelsen till ordförande i Tågoperatörernas fokusgrupp för infrastruktur.  Gunnar efterträder Sune Wahlén, som lämnar sin tjänst på SJ med pension och därmed även sitt uppdrag som ordförande i fokusgruppen.

Tågoperatörerna välkomnar regeringens järnvägssatsning

2012-08-29

Regeringen har idag presenterat en särskild satsning på järnväg, omfattande totalt 55 miljarder kr för perioden 2014-2025. Läs mer

Avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik

Trafikpolitik | 2012-08-17

Avtals- och upphandlingsfrågorna är av största vikt, i synnerhet i offentliga upphandlingar. Fördubblingsprojektet driver ett delprojekt; Avtalsprocessen, och de bjuder nu in till  regionala samrådsmöten om avtalsprocessen.

Bildreportage från Almedalen

2012-08-09

Almedalen 2012_Webpuff

Tågoperatörerna deltog i och var med och arrangerade en mängd aktiviteter i Almedalen 2012. I detta bildreportage av Annika Thunström ges en detaljerad rapport från huvudarrangemanget Järnvägsdagen 3 juli.

Minirapport från Järnvägsdagen i Almedalen

2012-07-06

I andra branscher ser man ökad efterfrågan som något positivt. I järnvägsbranschen anses det vara problemet. Nu gäller det att lämna problemdiskussionerna och tänka framåt. Kapacitetsutredningen blir en utmärkt plattform för det framtida arbetet. Detta var några av slutsatserna från Tågoperatörernas Järnvägsdag i Almedalen den 3 juli, som blev ett välbesökt arrangemang där en mängd sakkunniga och politiker möttes för att prata järnväg och tåg. Läs mer här!

Ungdomar och barn åker gratis på Arlanda Express i sommar

2012-06-21
Alla barn under 18 år åka helt gratis (utan någon medföljande vuxen) vilket i allra högsta grad stödjer fördubblingsprojektet i konkret handling. Det betyder att ett helt fotbollslag som ska till Gotia cup reser gratis.

Anna Grönlund till SKL

2012-06-18

Anna Grönlund lämnar BR, Bussbranschens Riksförbund för att börja på SKL Sveriges Kommuner och Landsting. Annas nya tjänst är en förstärkning inom SKL, Kollektivtrafikområdet.

Välkommen till Järnvägsdagen i Almedalen!

2012-06-11

Almedalen_120px.jpgUnder Almedalsveckan, tisdagen den 3 juli, arrangerar Tågoperatörerna en heldag om järnvägen och dess förutsättningar och framtid. Samma dag är vi också medarrangörer till ett seminarium om kollektivtrafiklagen, inom ramen för projektet fördubblad kollektivtrafik. Vi, tillsammans med Jernhusen och SJ, inbjuder även till ett sommarkvällsmingel måndagen den 2 juli. Läs mer om alla våra aktiviteter i Almedalen!

Crister Fritzon ny vd och koncernchef för SJ

2012-06-01

Crister Fritzson har utsetts till ny vd och koncernchef för SJ och tillträder sin tjänst under senhösten 2012. Crister kommer närmast från Teracom Group där han idag är vd och koncernchef.

Förslag om att skjuta upp ERTMS

2012-05-28

Tågoperatörerna har bokade möten med infrastrukturministern och trafikutskottet inom de närmaste veckorna för att diskutera ERTMS.

Passa på och delta i Framtidståget

2012-05-23

Tågoperatörerna stödjer Framtidståget som under hösten 2012 kommer att besöka cirka 180 orter från Kiruna till Ystad och möta cirka 40 000 årskurs 9-elever under en timme ute på respektive skola. Vi som medverkar får också vara med och inspirera live genom att delta med en inspiratör.

Nytt avtal om nattåg till Norrland

2012-05-15

Det blir SJ Norrlandståg som från och med juni 2013 och fem och ett halvt år framåt kör nattågen till övre Norrland. Det är resultatet av Trafikverkets upphandling som blev klar på tisdagen. Varje dag ska det gå tåg med rullstolslyft och restiderna blir kortare än idag genom att tågen går via Ådalsbanan och Botniabanan.

Bure investerar i Rushrail

2012-05-08

Bure deltar i en riktad nyemission i tågoperatören RushRail AB. Samtidigt förvärvar Bure lok till ett, av RushRail, nyligen vunnet avtal.

Swedish Rail Skills Forum bildat

2012-05-04

Swedish Rail Skills Forum bildades i slutet av april. Målet är att ideellt samla de krafter som behövs för att fylla behovet av utbildad personal till sektorn.

Nya projekt inom den sociala dialogen

2012-05-04

Arbetsgivarna och de fackliga organisationerna på EU-nivå, CER och ETF, har kommit överens om två nya projekt att driva med stöd från EU-kommissionen.

Tummen ned för kommissionsstudie om gränsöverskridande trafik

2012-05-04

Regeln om maximalt två nätter utanför bostaden när lokförare kör gränsöverskridande trafik inom EU kom för några år sedan som ett resultat av en överenskommelse mellan arbetsgivarna och facken på Europanivå. Den studie som EU-kommissionen nu genomfört när det gäller konsekvenserna för järnvägsföretagen av regelverket diskuterades vid det senaste mötet i dialogen mellan parterna.

Björn Östlund ny ordförande för Tågoperatörerna

2012-05-02

På årsmötet den 26 april valdes Björn Östlund till ny ordförande för Tågoperatörerna. Han efterträder Jan Sundling, som stannar kvar i järnvägsbranschen genom sitt engagemang som ordförande för SJ och som vice ordförande i CER.

Stort behov av underhåll och reinvesteringar i järnvägen

2012-04-27

Det visar Trafikverkets slutrapport i utredningen om transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder som presenterades 27 april. En bra och belysande utredning av läget i järnvägsbranschen! säger Christel Wiman, VD för Tågoperatörerna.

Praktikplatser behövs till framtidens lokförare

2012-04-19

Branschen har stora behov av nya förare, nu och flera år framåt. Det är därför viktigt att företagen hjälper till med praktikplatser. Får eleverna inte sin praktik, kan de heller inte bli färdiga förare. Utbildning av tågförare förutsätter praktikplatser och praktikmöjligheter finns bara hos tåg¬operatörerna.

Inbjudan till avtackning

2012-03-08

Branschföreningen Tågoperatörerna bjuder in till avtackning av Peder Wadman med mingel och snittar.

Branschföreningen ordnade workshop om TAF/TAP TSI

2012-02-28

Den 20 februari anordnade Branschföreningen Tågoperatörerna en workshop om planeringen för implementering av de tekniska specifikationerna avseende telematikapplikationer för gods- och persontrafik på järnväg.

Kapacitetsutredningens del 2 på remiss

2012-02-17

Trafikverket har nu färdigställt en remissutgåva av den andra (och avslutande) delen av Kapacitetsutredningen. Denna omfattar förutom järnväg även övriga trafikslag och inkluderar en framåtblick till år 2050. Remisstiden löper fram till 31 mars.

Trafikverkets nya punktlighetsstatistik

2012-02-03

Idag presenterade Trafikverket sin nya statistik över punktligheten i järnvägssystemet för 2011. Branschföreningen Tågoperatörernas VD Christel Wiman deltog vid pressträffen som representant för järnvägsföretagen. För godstrafiken finns viktiga skillnader att beakta mellan Trafikverkets statistik och den som är relevant för järnvägsföretagens kunder.

Namnbyte för MTAB

2012-02-02

LKAB logga
Malmtrafik i Kiruna AB, ett av Branschföreningens största medlemsföretag, byter från och med idag namn till LKAB Malmtrafik AB.

Forskningsprojektet Gröna tåget avslutat

2012-02-02

Nu har den stora forskningsstudien Gröna tåget, ett koncept för ett skandinaviskt höghastighetståg som ska kunna köras i 250 km/h på befintliga järnvägar, avslutats. Branschföreningen Tågoperatörerna har stöttat projektet på flera sätt.

Branschföreningen ordnade ERTMS-seminarium

2011-12-16

Den 15 december anordnade Branschföreningen Tågoperatörerna i samarbete med SJ ett seminarium om det nya signalsystemet ERTMS. Järnvägsföretag och leverantörer redovisade sina erfarenheter av såväl fordons- som markinstallationer och diskuterade hur det fortsatta införandet av ERTMS i Sverige bör gå till för att värna om järnvägens resenärer och godskunder och inte äventyra tågoperatörenas verksamhet.

Ny skrift om buss- och tågtrafikens avreglering

2011-11-08

Ekon. Dr. Gunnar Alexandersson, verksam som utredare vid Branschföreningen Tågoperatörerna, har publicerat en ny skrift kallad Den svenska buss- och tågtrafiken. 20 år av avregleringar. Skriften ingår i serien Forskning i Fickformat som ges ut av Stockholm School of Economics Institute of Research (SIR) i samarbete med PwC.

Tågoperatörerna på Nordic Rail 2011

2011-10-04


För nionde gången är Jönköping och Elmia en stor mötesplats för järnvägsfolk. I dagarna tre samlas utställare och konferensdeltagare som är intresserade av framtidens transporter. Tågoperatörerna har medverkat i planeringen av seminarieprogrammet och deltar i en rad programpunkter. Mer information

Första delen av kapacitetsuppdraget klart

Infrastruktur | 2011-09-30

Idag lämnade Trafikverkets ställföreträdande GD Lena Erixon över den första delen av den färdiga Kapacitetsutredningen till regeringen, efter att ha tagit hänsyn till inkomna remissvar. Branschföreningen Tågoperatörerna har till denna utredning bl.a. bidragit med ett eget avsnitt (bilaga 1) som ger järnvägsföretagens syn på marknaden och situationen i järnvägsnätet. I detta ges också en rad konkreta exempel på pågående och kommande satsningar, som visar att järnvägsföretagen ligger långt framme i sitt arbete med att utveckla trafiken och minska störningarna, förutsatt att infrastrukturens kapacitet och tillförlitlighet också förbättras. Branschföreningen ser fram emot att under hösten och början av 2012 aktivt delta i Trafikverkets fortsatta arbete med kapacitetsuppdraget, som nu fokuserar på åtgärder på längre sikt och också inkluderar övriga transportslag.

Hector Rail och TMRail nya medlemmar i Tågoperatörerna

2011-09-30

Branschföreningen Tågoperatörerna kan idag hälsa två ytterligare järnvägsföretag – Hector Rail och TMRail – välkomna som medlemmar. Hector Rail bildades redan 2004 och är en av de större tågoperatörerna på den avreglerade svenska godstrafikmarknaden. Företaget kör även i Norge, Danmark och Tyskland. TMRail är ett nystartat företag vars verksamhet t.ex. omfattar in- och utväxling av godsvagnar vid Örebro Terminal och transport av vagnar mellan terminalen i Örebro och rangerbangården i Hallsberg. ”Vi ser fram emot samarbetet med dessa nya medlemmar, bl.a. när det gäller den fortsatta diskussionen om ERTMS”, säger Branschföreningens VD Peder Wadman. Mer information

Välbesökt och uppskattat seminarium i Almedalen

2011-07-05

 


”Det här är en framtidsbransch”. Med de orden inledde Branschföreningens ordförande Jan Sundling Tågoperatörernas mycket välbesökta (ca 140 personer) seminarium i Almedalen den 5 juli. Jan Sundling pekade på att många av järnvägens nuvarande problem beror på den starka tillväxt som avreglering och andra framsynta åtgärder medfört i Sverige. Närmast därefter följde stf GD Lena Erixons presentation av Trafikverkets färska kapacitetsutredning. Längre referat och bilder.

Jan Sundling föreslås bli ny ordförande i SJ AB

2011-07-01

Regeringen har idag föreslagit att Bransch-föreningens styrelseordförande, Jan Sundling, skall bli ny ordförande i SJ AB. Beslut tas vid en extra bolagsstämma i slutet av augusti. Jan Sundling finns på plats som moderator vid Tågoperatörernas seminarium i Almedalen den 5 juli. Till detta finns nu även en uppdaterad pressinbjudan.

Lena Erixon och Catharina Elmsäter-Svärd hos Tågoperatörerna i Almedalen 5 juli

2011-06-29

Välkommen till en diskussion i Almedalen om järnvägens framtid! Lena Erixon presenterar för första gången remissutgåvan av Trafikverkets kapacitetsutredning. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) finns på plats och deltar tillsammans med företrädare för operatörer, näringsliv, trafikhuvudmän m.fl. i Tågoperatörernas seminarium ”Tre scenarier för järnvägen – utveckling, stagnation eller infarkt”, tisdag 5 juli kl 10-12. Tågoperatörerna är också medarrangör av flera andra aktiviteter i Almedalen, däribland Fördubblingsprojektets seminarium.

Nordiska Tåg ny medlem i Tågoperatörerna

2011-04-27

Nordiska Tåg AB är ett nystartat godstransportföretag med säte i Östersund. Företaget är inriktat på att köra specialtransporter på järnväg. Branschföreningens styrelse och VD Peder Wadman hälsar den nya medlemmen välkommen!

En välkommen förstärkning av underhållet på järnväg

2011-04-11

Branschföreningen Tågoperatörerna välkomnar att regeringen föreslår en förstärkning av Trafikverkets resurser för 2011 med 800 miljoner kronor för insatser på järnvägen. Rätt använda kan medlen ge ökad driftsäkerhet och bättre kvalitet i tågtrafiken i ett läge när rekordmånga väljer järnvägen för sina resor och godstransporter. Branschföreningens VD Peder Wadman:  ”Det är positivt att regeringen på detta sätt valt att börja åtgärda de brister som finns i underhållet av järnvägen. En satsning som behöver fortsätta för att järnvägen ska leva upp till resenärernas och godstransportköparnas förväntningar.”

Flera nya medlemmar i Tågoperatörerna

2011-04-11

Flera företag har nyligen beviljats medlemskap i Branschföreningen Tågoperatörerna. Dels är det Keolis och Svensk Tågkraft AB som går in som ordinarie medlemmar. Till detta kommer Bombardier som går in som s.k. associerad medlem. ”Det är glädjande att på en och samma gång välkomna alla dessa företag som medlemmar. De representerar olika delar av dagens mångfacetterade svenska järnvägsbransch, där såväl små som stora företag ser nya affärsmöjligheter”, säger Branschföreningens VD Peder Wadman.

MTAB ny medlem i Tågoperatörerna

2011-02-02

Från och med 1 februari är Malmtrafik i Kiruna AB (MTAB) ny medlem i Branschföreningen Tågoperatörerna. MTAB är ett helägt dotterbolag till malm- och mineralkoncernen LKAB. Företaget bedriver järnvägstransporter, terminalhantering och serviceverksamhet mellan LKAB:s gruvor och hamnarna i Narvik och Luleå. MTAB är en av Sveriges största godsoperatörer med en årlig transporterad volym på ca 20 miljoner ton. ”Vi hälsar den nya medlemmen välkommen och ser fram emot att få ta del av den speciella kompetens som företaget besitter, inte minst när det gäller verkligt tunga järnvägstransporter med höga axellaster”, säger Branschföreningens VD Peder Wadman.

Nej till generellt höjda banavgifter – ja till differentierade banavgifter

2010-12-16
I den pågående debatten har höjda banavgifter förts fram som en lösning på järnvägens problem. Branschföreningen Tågoperatörerna menar att det bygger på en för förenklad bild av verkligheten. Vissa marknadssegment kan tåla höjda banavgifter – andra inte. Tågoperatörerna bejakar däremot differentierade banavgifter, som kan innebära att tåg som får den högsta prioriteten på hårt belastade sträckor får betala mer, medan tåg som får lägre prioritet och går på tider och banor med låg belastning, ska betala mindre. Ökade intäkter från banavgifter måste oavkortat gå till förbättrat underhåll och får därmed inte leda till lägre budgetanslag. Branschföreningens tankar kring detta utvecklas mer i den nyskrivna replikartikeln ”Höga avgifter löser inte järnvägens problem”. Mer information om banavgifterna och hur de utvecklats över tiden återfinns i våra PM.
 

Train Alliance och Örebro Terminal nya associerade medlemmar i Tågoperatörerna

Branschfakta | 2010-12-13

Train Alliance och Örebro Terminal har gått med som associerade medlemmar i Branschföreningen Tågoperatörerna. Train Alliance är ett nybildat bolag verksamt inom drift och förvaltning av byggnader avsedda för tågunderhåll. Örebro Terminal är ett logistikföretag med fokus på omlastning. Branschföreningens VD Peder Wadman hälsar båda de nya medlemsföretagen välkomna!

Per Unckels vinterutredning på Persontrafikmässan i Älvsjö

Infrastruktur | 2010-10-27

Per Unckel har nyligen lämnat över sin utredning om vinterstörningar i järnvägstrafiken till regeringen. Han kommer nu att presentera den vid ett seminarium på Persontrafik 2010 i Älvsjö den 28 oktober kl.15.30. Branschföreningen tycker att Per Unckel skrivit en bra utredning och är positiv till huvuddelen av hans förslag till åtgärder. Vid seminariet och den efterföljande diskussionen deltar även Jan Forsberg (VD SJ AB), Björn Östlund (direktör Trafikverket), Klas Wåhlberg (VD Bombardier Transportation Sverige AB) och Lars Kleppe (VD Alstom Sverige).

Botniatåg och TrainDrivers nya medlemmar i Tågoperatörerna

Branschfakta | 2010-09-24

Botniatåg och TrainDrivers är nya medlemmar i Branschföreningen Tågoperatörerna. Botniatåg är ett nybildat företag som ägs gemensamt av SJ AB och DB Regio Sverige AB. Det bedriver sedan i augusti regional persontrafik på nya Botniabanan mellan Örnsköldsvik och Umeå på uppdrag av Norrtåg. Trafik på fler sträckor startar i augusti 2011. TrainDrivers har nyligen fått i uppdrag av Intercontainer Scandinavia AB att sköta tågdragningen av ett antal godspendlar, t.ex. mellan Göteborgs Hamn och Västerås. Branschföreningens VD Peder Wadman hälsar båda de nya medlemsföretagen välkomna!

Branschföreningen på Persontrafik 2010

Persontrafik | 2010-09-09

Evenemanget Persontrafik 2010 äger rum 26-28 oktober 2010 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Branschföreningen Tågoperatörerna finns för första gången med som medarrangör. Mässan omfattar dels en utställning där branschens aktörer visar upp sig och nyheter inom sitt område, dels ett omfattande konferens- och seminarieprogram där aktuella frågor presenteras och debatteras.

Branschföreningen Tågoperatörerna anordnar seminarium i krishantering

2010-08-20

I samarbete med SJ Service Academy anordnar Branschföreningen Tågoperatörerna ett seminarium i krishantering den 22 september.

Tågoperatörerna i Almedalen: Vad får tåget kosta?

Trafikpolitik | 2010-06-22

Välkomna till Gotland och Almedalen tisdagen den 6 juli! Då presenterar transportnäringen i samverkan en rad seminarier med framtidsvisioner och debatter om person- och godstrafik. Tågoperatörerna svarar för seminariet ”Vad får tåget kosta?”. Det börjar kl. 15.45 på Clarion Hotel Wisby. I fokus står den aviserade fördubblingen av banavgifterna. Vad innebär detta för järnvägstrafikens fortsatta utveckling och strävan mot ett mer hållbart samhälle? Möt Stig Wiklund, vvd Stora Enso, Mikael Stöhr, vd för Green Cargo, Pia Kinhult, moderat regionråd i Skåne, och riksdagsledamöterna Nina Larsson (FP) och Karin Svensson Smith (MP). Hela dagsprogrammet för den 6 juli finns här.

Jernhusen ny associerad medlem i Branschföreningen

Branschfakta | 2010-06-02

Jernhusen AB, som äger och förvaltar en stor del av stationerna, underhållsdepåerna och godsterminalerna längs den svenska järnvägen, har ansökt om associerat medlemskap i Branschföreningen Tågoperatörerna. Styrelsen har idag beviljat ansökan och VD Peder Wadman hälsar den nya medlemmen välkommen!

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS