Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

2017-03-27 | v. 13
 

Ordförande utsedd för samverkan i järnvägsbranschen

2016-09-15
Kent Johansson
Foto: Trafikverket Elin Gårdestig

Kent Johansson utsågs i augusti som ordförande för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. Forumet syftar till att med gemensamma krafter förbättra järnvägen.

Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS) är ett nybildat forum som inkluderar redan pågående branschsamarbeten som Tillsammans för tåg i tid (TTT), Stärkt branschsamverkan och Marknadsanpassad planering av kapacitet (MPK) men även ett nytt projekt som ska handla om att stärka kulturen för samverkan i branschen. Det är ett historiskt samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen.

Styrelsearbetet leds av Kent Johansson som neutral ordförande.

Jag tycker att det är mycket bra att detta initiativ har kommit till stånd för att bidra till en bättre situation på järnvägen. Det är ett angeläget uppdrag. Med fler aktörer ökar konkurrensen och det är därför viktigt att det följs av ett samarbete – där det finns respekt för affärsmässiga relationer mellan företag på en konkurrensmarknad och mellan företag och myndigheter, säger Kent Johansson.

Kent Johansson har tidigare erfarenhet av infrastrukturbranschen genom att bland annat ha varit ledamot i såväl Trafikverket som Vägverkets styrelser. Han har även varit regionråd i Västra Götaland med ansvar för regionutveckling. Inom detta ansvar fanns frågor kring infrastruktur, näringslivsutveckling och kollektivtrafik. Han har även varit ordförande i ”förberedelse- och förhandlingsgruppen” för Västsvenska paketet. Kent Johansson ansvarar för närvarande tillsammans med Barbro Holmberg för att föreslå en ny regional samhällsorganisation som bygger på betydligt färre län och landsting.

- Jag är också en flitig tågresenär sedan många år. Men vi får inte glömma godset – trots att det inte kan säga ifrån lika mycket som resenärerna. Jag har även tidigare erfarenheter från europeiskt arbete – och vi måste även samspela med övriga Europa.

Rollen som ordförande är ett deltidsuppdrag. Övriga deltagare i styrelsen är ledande företrädare för Trafikverket, SJ, Green Cargo, Jernhusen, SL/ Skånetrafiken/Västtrafik (en gemensam representant), Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer och SWEDTRAIN.

Ett viktigt konkret resultat är att få upp punktligheten. Att det blir förbättringar som märks hos både resenärer och godstransportörer, säger Kent Johansson.

Som stöd till ordförande och i styrelsearbetet utses en sekreterare på heltid. Rekryteringen av en sekreterare är på gång. Samverkan inom forumet bedrivs under 5 år. 2021 utvärderas forumet och beslut tas om och hur samverkan ska fortsätta.

Fakta: Järnvägsbranschens Samverkansforum

Järnvägsbranschens Samverkansforum, JBS, har som övergripande syfte att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete som rör järnvägens förnyelse och järnvägssystemets funktionssätt, i syfte att öka den svenska järnvägen robusthet, konkurrenskraft och lönsamhet. En uttalad ambition är att satsningarna ska leda till konkreta resultat snabbare. Forumet ska särskilt initiera projekt och satsningar som inte kommer till stånd som initiativ från enskilda aktörer.

Tillbaka

Uppdaterad   2016-09-15

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS