Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

2017-03-27 | v. 13
 

Yttranden

Tågoperatörerna är remissinstans och svarar på en mängd yttranden varje år. Här kan du läsa vad Tågoperatörerna tycker i olika frågor.

Äldre yttranden:

Visa filtrera efter ämnen
Ämnesområden


Remissyttrande angående Koll på anläggningen (SOU 2015:42)

Trafikpolitik | 2015-09-25
Förslagen sammantaget kan bidra till ett effektivare underhåll och en säker, punktlig och hållbar järnvägstrafik både för person och godstransporternas behov. Tågoperatörernas förhoppning är att förslagen genomförs mycket skyndsamt.

Remissvar ERTMS (TRV 2015/63202)

Trafikpolitik | 2015-08-27
Tågoperatörerna stöder grundtanken med ERTMS, det vill säga att skapa ett enhetligt och samkörbart system i Europa. En grundläggande förutsättning är att systemet också totalt sett är lönsamt för järnvägen.

Remissyttrande angående förslag till ändring av Transportstyrelsen avgifter inom järnvägsområdet

Trafikpolitik | 2015-08-10
Transportstyrelsens förslag till avgifter medför att ytterligare hinder för järnvägens utveckling läggs till redan tidigare fattade regeringsbeslut om bland annat fördubbling av banavgifter och tågoperatörernas finansieringsansvar för ERTMS ombordutrustning. Konsekvenserna av detta blir dyrare transporter och att många väljer andra transportslag.

Skrivelse till Trafikverket om Utredningen om järnvägens organisation

Miljö... | 2015-06-22
Tågoperatörerna föreslår en miljörabatt för tågtrafik för att minska klimatutsläppen, öka tågets konkurrenskraft och flytta gods från vägarna till järnvägen.

Remissyttrande angående ”Res lätt med biljett” (DS 2015:11)

Trafikpolitik | 2015-05-25
Tågoperatörerna stödjer generellt sett utredningens förslag som på ett bra sätt gynnar inriktningen att göra kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig.

Samrådssvar till PTS avseende förslag till ändrade villkor för tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-bandet

Trafikpolitik | 2015-04-29
Tågoperatörerna stöder PTS förslag under förutsättningarna att övriga delar i den gemensamma lösningen fastställs och genomförs enligt de intentioner som parterna har gett uttryck för. Frågorna om skydd för järnvägsfordon i gränsöverskridande trafik ska också bli lösta.

BTO accepterar inte Trafikverkets trafikrestriktioner mellan Boden-Riksgränsen

Trafikpolitik | 2015-03-04
Trafikverket vill införa trafikrestriktioner på sex bandelar (111, 112, 113, 114, 116, 118) på sträckan Boden-Riksgränsen som i princip medför att verket skaffar sig fribrev för vilka åtgärder som helst, utan konsekvensanalys eller plan för hur hastighetsnedsättningen ska åtgärdas och tidsrymden för åtgärderna. Branschföreningen Tågoperatörerna accepterar inte Trafikverkets förslag och uppmanar därför myndigheten att slopa förslaget och precisera sina önskemål.

Allvarlig konsekvenser om kraven på GSM-R till JNB genomförs

Trafikpolitik... | 2015-02-27

Om Trafikverket fastställer kraven innebär det att i stort sett all järnvägstrafik i Sverige, inklusive gränsöverskridande trafik, upphör. Det medför ytterst allvarliga konsekvenser för samhällets trafikförsörjning och ekonomi. Det svarar Tågoperatörerna på Trafikverkets ändringsmeddelande om GSM-R till JNB-15.

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS