Sök
 
Anpassa textstorlek: A A A
Användarnamn:
Lösenord:
Spara min inloggning

2017-03-27 | v. 13
 

Satsa på energisnåla transporter som järnväg

2016-10-25
Tågoperatörerna har svarat på remissen Miljömålsberedningen SOU 2016:47 – En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige och säger i sitt svar att det är dags att konkretisera de åtgärder som finns för att Sverige ska nå klimatmålen. Skynda på att införa miljökompensation för banavgifter, se över reseavdraget så att det gynnar resor med låga utsläpp och satsa på infrastruktur.

Tågoperatörernas förslag i korthet:

1. Vi behöver inte mer utredning utan behöver nu prioritera implementering av de klimatmål och tänkta åtgärder som redan uppställts inom transportsektorn. Beslutsamheten från Paris måste prägla samhällets prioriteringar framöver, inte ”business as usual”. Transportpolitiken måste utgå från klimatutmaningen och våga styra utvecklingen utifrån den. Vi emotser en ökad konkretiseringsgrad av åtgärder och styrmedel för överflytt av transportarbete från väg till järnväg.

2. Miljökompensation för banavgifter bör införas skyndsamt enligt Trafikverkets förslag.

3. Reseavdragets utformning bör ses över för att i högre grad gynna resor som ger låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

4. Vi rekommenderar att kraftfulla satsningar görs på infrastruktur för de energieffektiva transportslagen.

Läs hela remissvaret (pdf)

Tillbaka

Uppdaterad   2016-10-25

Sturegatan 11, Box 555 45, 102 04 Stockholm Tel: 08-762 67 11 | Fax: 08-762 70 29 | E-post  |  Om webbplatsen  |  In English  |  RSS